Excel Table (Taulukko)

Päivitetty 24.5.2020

Exceliin tallennettu data on jo sellaisenaankin taulukko. Yllättäen voin määritellä taulukon Taulukoksi. Tällöin saan käyttööni lisätoimintoja, joita en missään tapauksessa jättäisi hyödyntämättä. Jos sinulla ei ole omaa dataa, niin voit kokeilla datalla data1.xlsx

Näin määrittelen datan Taulukoksi:

  • Valitsen täsmälleen yhden  solun datan alueelta (tärkeää!).
  • Valitsen Home (Aloitus) -välilehdeltä Format as Table (Muotoile taulukoksi) ja valitsen haluamani muotoilun.
  • Tarkistan Create Table (Taulukon luominen) -ikkunassa, että Excel tunnistaa datan oikein.
  • OK.

Taulukoksi määritteleminen tuo mukanaan muiden muassa seuraavia asioita:

  • Ensimmäisen rivin sarakeotsikoista aukeaa pudotusvalikko, jonka toiminnoilla voin lajitella (järjestää) ja suodattaa taulukkoa.
  • Excelin työkalunauhassa on ylimääräinen välilehti Table Tools (Taulukkotyökalut), jos Taulukon alueella oleva solu on valittuna.

Taulukon laajentaminen

Jos kirjoitan välittömästi Taulukon alapuolelle tai oikealle puolelle uutta tietoa, niin se yhdistyyy automaattisesti Taulukkoon. Voin myös laajentaa Taulukkoa ennen uuden tiedon lisäämistä: Raahaan hiirellä Taulukon oikeaa alakulmaa (alakulman päällä hiiren kohdistin muuttuu kaksipäiseksi nuoleksi).

Taulukon lajittelu ja suodattaminen

Taulukon ensimmäisen rivin sarakeotsikosta aukeaa pudotusvalikko, josta voin valita kyseiselle sarakkeelle haluamani lajittelun (Sort), nousevan tai laskevan. Käytän lajittelua ainakin silloin, jos haluan nopeasti selvittää sarakkeen pienimmän ja/tai suurimman arvon.

Sarakeotsikosta aukeavasta pudotusvalikosta löydän myös luettelon sarakkeen ainutkertaisista arvoista. Samalla selviää, jos datassa on virheellisesti syötettyjä tai muuten outoja arvoja. Select All (Valitse kaikki) sijasta voin valita näytettäväksi vain tietyt arvot. Tällöin siis suodatan katsottavakseni taulukon osan, jossa on mukana vain valitsemani arvot sisältävät rivit.

Taulukon osan muodostaminen

Sarakeotsikosta aukeavasta pudotusvalikosta voin siis suodattaa näytettäväksi vain ne taulukon rivit, jotka sisältävät valitsemani arvot. Tämän jälkeen voin valita näkyvillä olevan taulukon osan ja kopioida sen toiseen paikkaan Copy-Paste (Kopioi-Liitä) -toiminnolla. Vain näkyvillä olleet taulukon rivit kopioituvat.

Seuraavaksi

Saat lisätietoa Taulukoista käymällä läpi itseopiskelupaketin taulukko.xlsx esimerkit.

Lajittelemalla ja suodattamalla Taulukkoa pääsen toivottavasti sinuiksi datani kanssa. Tämän jälkeen olenkin valmis tutustumaan dataan lähemmin laskemalla yhteenvetotaulukoita. Tästä voit lukea lisää artikkelista Frekvenssijakauma.