Otoksen arvonta Excelillä

Päivitetty 1.4.2019.

Luettelon ensimmäisessä sarakkeessa täytyy olla numeromuotoista tietoa (esimerkiksi juokseva numero).

Jos perusjoukosta on saatavilla Excel-muotoinen luettelo, niin voin poimia luettelosta otoksen. Luettelon ensimmäisessä sarakkeessa täytyy olla numeromuotoista tietoa (esimerkiksi juokseva numero). Tarvittaessa lisään ylimääräisen sarakkeen juoksevalle numerolle. Otoksen poiminnan toteutan analyysityökalujen Sampling (Otanta) -toiminnolla.

Jos käytät analyysityökaluja ensimmäistä kertaa, niin

 • Valitse vasemmalta ylhäältä File – Options (Tiedosto – Asetukset).
 • Valitse vasemmalta Add Ins (Apuohjelmat) ja valitse sitten alhaalta Manage (Hallinta) -ruudusta Excel Add Ins (Excel-apuohjelmat).
 • Valitse Go (Siirry).
 • Valitse luettelosta Analysis ToolPak (Analyysityökalut) ja valitse OK. Jos Excel huomauttaa, että analyysityökaluja ei ole asennettu, niin valitse Yes (Kyllä) asentaaksesi ne.

Kun olet ottanut käyttöön analyysityökalut, niin voit käyttää Data (Tiedot) -välilehden Analysis (Analyysi) -ryhmässä olevaa Data Analysis (Tietojen analysointi) -komentoa. Kun valitset analyysityökaluista Sampling (Otanta), niin pääset Sampling (Otanta) -valintaikkunaan.

Sampling

Input Range (Syöttöalue): Viittaus ensimmäisen sarakkeen numeromuotoiseen tietoon.

Labels: Tämän kohdan valitsen ainoastaan, jos syöttöalue sisältää otsikon (en näe mitään syytä, miksi otsikko pitäisi sisällyttää syöttöalueeseen).

Sampling Method (Otantamenetelmä): Valitsen jommankumman tarjotuista vaihtoehdoista.

 • Periodic (Jaksollinen) tarkoittaa systemaattista otantaa: Jos kirjoitan periodiksi esimerkiksi 10, niin otokseen poimitaan joka kymmenes.
 • Random (Satunnaisluku) tarkoittaa arvontaa ja otoskoon kirjoitan Number of Samples (Otantojen lukumäärä) -ruutuun.

Output options (Tulostusasetukset): Voin ohjata tulokset alkavaksi tietystä solusta tai uuteen taulukkoon tai työkirjaan.

Edellä olen määritellyt poimittavaksi 30 kappaleen arvotun otoksen solualueesta A2:A384. Tulokset sijoitetaan samaan taulukkoon solusta O2 alkaen.

Sama numero voi sattua otokseen mukaan useamman kuin yhden kerran. Ylimääräiset esiintymät voin poistaa Excelin Remove Duplicates (Poista kaksoiskappaleet) -toiminnolla:

 • Valitsen otantaan valitut numerot.
 • Valitsen Data – Remove Duplicates (Tiedot – Poista kaksoiskappaleet).
 • OK.

Jos aion lähettää posti- tai nettikyselyn, niin otoksen numeroiden sijasta tarvitsen yhteystietoja. Voin käyttää Excelin VLOOKUP (PHAKU) -funktiota etsimään luettelosta numeroita vastaavilta riveiltä muiden sarakkeiden tietoja. Esimerkiksi funktion

=VLOOKUP(O2;$A$2:$M$384;4;0)

toimintaperiaate on seuraava:

 • Ensimmäinen argumentti: Hakuarvona käytetään solun O2 arvoa.
 • Toinen argumentti: Solun O2 mukaista arvoa etsitään hakualueen A2:M384 ensimmäisestä sarakkeesta (VLOOKUP etsii aina hakuarvoa hakualueen ensimmäisestä sarakkeesta). Huomaa $-merkit, jotka tarkoittavat kiinteää viittausta. Käytän kiinteää viittausta, jotta viittaus ei muutu kopioidessani funktiota muille riveille.
 • Kolmas argumentti: Kun solun O2 mukainen arvo löytyy, niin funktio palauttaa kyseiseltä riviltä 4. sarakkeen tiedon.
 • Funktion viimeinen argumentti 0 (nolla) tarkoittaa sitä, että funktio etsii täsmälleen hakuarvon mukaista arvoa.

Jos haluat harjoitella otoksen poimimista, niin voit käyttää tilauksia.xlsx. Tiedosto sisältää yrityksen vastaanottamia tilauksia, joista voit poimia otoksia.