PERCENTILE (PROSENTTIPISTE) – lisätietoa

Päivitetty 25.4.2019.

Neljännesten ja muiden prosenttipisteiden tarkasta määrittämismenetelmästä ei ole yksimielisyyttä. Hyndman ja Fan esittelivät vuoden 1996 artikkelissaan 12 erilaista menetelmää laskea neljänneksiä ja muita prosenttipisteitä (Hyndman, R. J. and Fan, Y. (1996), “Sample quantiles in statistical packages,” The American Statistician, 50(4), 361 – 365). Vaihtoehtoisia menetelmiä on jopa enemmän kuin 12. Lue lisää http://www.amstat.org/publications/jse/v14n3/langford.html. Käytännön tilanteissa menetelmien erot ovat harvoin merkityksellisiä.

Excel 2007 ja sitä aiemmissa versioissa prosenttipisteet lasketaan PERCENTILE (PROSENTTIPISTE) -funktiolla. Laskentamenetelmänä on Hyndmanin ja Fanin esittämä menetelmä #7.

Excel 2010 ja uudemmissa versioissa PERCENTILE-funktion uusi nimi on PERCENTILE.INC (PROSENTTIPISTE.SIS). Myös vanha funktion nimi PERCENTILE (PROSENTTIPISTE) toimii edelleen. Uutena funktiona PERCENTILE.EXC (PROSENTTIPISTE.ULK) laskee prosenttipisteet Hyndman ja Fanin esittämän menetelmän #6 mukaisesti. Myös tilasto-ohjelma SPSS ja monet muut ohjelmat käyttävät tätä menetelmää.

Jos et tarvitse yhteensopivuutta aiempien Excel-versioiden kanssa, niin suosittelen funktion PERCENTILE.EXC (PROSENTTIPISTE.ULK) käyttöä.

Tietoa prosenttipisteiden ja muiden tilastollisten tunnuslukujen laskemisesta artikkelissa 8 Tunnuslukuja.