Ruutu- ja janakaavio

Päivitetty 2.2.2019

Ruutu- ja janakaavio

Viiden luvun yhteenvedon voin havainnollistaa ruutu- ja janakaavion avulla. Ruutu- ja janakaaviolla on monta nimeä: laatikko- ja viiksikaavio, laatikko- ja viivakaavio, box & whisker -kaavio, boxplot.

Ruutu- ja janakaavion rakenneosat ovat ruutu ja ruudun päistä lähtevät janat:

  • Ruudun alareuna vastaa alaneljännestä ja yläreuna yläneljännestä. Ruudun sisään piirretty viiva vastaa mediaania ja rasti keskiarvoa.
  • Janojen päät vastaavat pienintä ja suurinta. Jos datassa on niin kutsuttuja poikkeavia arvoja, niin ne esitetään janan ulkopuolisina pisteintä. Poikkeavaksi arvoksi lasketaan arvo, joka on yli 1,5 laatikon korkeuden päässä laatikon reunasta.

Seuraavassa esitän neljän rahastoluokan tuottojen jakaumaa heinäkuussa 2015 (Lähde: Sijoitustutkimus, n vaihtelee välillä 32-58).

tunnuslukuja5

Kaikkein pienimmät tuotot ovat kehittyville markkinoille sijoittavissa rahastoissa ja suurimmat Pohjois-Amerikkaan sijoittavissa rahastoissa. Tuotot ovat vaihdelleet eniten Pohjois-Amerkikkaan sijoittavissa rahastoissa. Eurooppaan sijoittavissa rahastoissa tuotoissa ei ole paljoa vaihtelua, mutta huomiota kiinnittää muutama poikkeavan tuoton omaava rahasto sekä ylä- että alapäässä.

Ruutu- ja janakaavio voi epäonnistua, jos et huomioi seuraavia vinkkejä:

VINKKI 1: Jos ryhmittelevän muuttujan arvot ovat datassa numeroita (esimerkiksi 1=mies ja 2=nainen), niin data pitää lajitella (järjestää) ryhmittelevän muuttujan mukaan kaavion onnistumiseksi.

VINKKI 2: Jos ryhmittelevän muuttujan arvot ovat datassa numeroita (esimerkiksi 1=mies ja 2=nainen), niin en valitse ryhmittelevän muuttujan arvoja ennen kaaviolajin valitsemista, vaan teen kaavion aluksi vain muuttujalle, jolle lasken viiden luvun yhteenvedon. Tämän jälkeen valitsen kaavionmuokkaustyökalujen Design (Rakenne) -välilehdeltä Select Data (Valitse tiedot). Select Data -toiminnolla pääsen lisäämään sukupuolet luokka-akselin otsikoiksi (Category Axis Labels).

VINKKI 3: Jos ryhmittelevän muuttujan arvot ovat datassa tarkasteltavan muuttujan oikealla puolella, niin en valitse ryhmittelevän muuttujan arvoja ennen kaaviolajin valitsemista, vaan teen kaavion aluksi vain muuttujalle, jolle lasken viiden luvun yhteenvedon. Tämän jälkeen valitsen kaavionmuokkaustyökalujen Design (Rakenne) -välilehdeltä Select Data (Valitse tiedot). Select Data -toiminnolla pääsen lisäämään ryhmittelevän muuttujan arvot luokka-akselin otsikoiksi (Category Axis Labels).

Lisätietoa

Tämän oppii vain tekemällä itse. Harjoittele työkirjalla tunnuslukuja.xlsx.