Aikasarja

Päivitetty 18.5.2022

Aikasarjat kannattaa esittää viivakaaviona (Line). Viivakaavio onnistuu varmimmin, jos aika-arvot ovat päivämäärämuotoiltua tietoa (Date).

Jos aika-arvot ovat numeromuotoiltua  tietoa, esimerkiksi vuosilukuja, niin siitä voi seurata ongelmia. Excel saattaa esittää vuosiluvut omana aikasarjanaan (viivakaavion viivana) vaikka tarkoituksena on käyttää vuosilukuja vaaka-akselin arvoina. Vältyn ongelmalta seuraavasti:

  • En valitse vuosilukuja ennen kaavion laatimista.
  • Valitse kaavion laatimisen jälkeen Design (Rakenne) -välilehdeltä Select Data (Valitse tiedot).
  • Lisään viittauksen vuosilukuihin Horizontal Axis Labels -ruudun Edit-painikkeella (Vaaka-akselin otsikot -ruudun Muokkaa-painikkeella).

Aikasarjan aggregointi

Jos aika-arvot ovat päivämäärämuotoiltua tietoa, niin voin aggregoida havaintoja pivotin avulla. Käytän seuraavassa esimerkkinä tiedostosta aikasarjat.xlsx löytyvää daikas1ataa. Laadin datasta pivotin (Insert – Pivot Chart – Pivot Chart & Pivot Table), jossa päivämäärät ovat pivot-taulukon riveillä / pivot-kaavion vaaka-akselilla. Kaaviolajiksi valitsen viivakaavion.

Jos napsautan hiiren kakkospainiketta pivot-taulukon päivämäärien päällä, niin voin valita esiin tulevasta valikosta Group (Ryhmä). Tämän jälkeen pääsen valitsemaan ryhmittelenkö kuukausien, vuosineljännesten vai vuosien mukaan.

Huomautus: Jos aikasarjassa on tietoja useilta vuosilta niin kuukausien valitseminen ryhmittelun perustaksi yhdistää kaikkien vuosien tammikuut yhteen, helmikuut yhteen jne. Jos haluan eri vuosien kuukaudet erikseen, niin valitsen ryhmittelyn perustaksi myös vuoden. Voin valita useita ryhmittelyperusteita, jos pidän samalla ctrl-näppäintä alhaalla.

Kuukausittaisen ryhmittelyn jälkeen pivot-taulukko ja pivot-kaavio näyttävät seuraavilta

aikas2

aikas3

Olen suodattanut kategorioita siten, että näkyvillä ovat ainoastaan Kalatuotteet, Lihatuotteet ja Maitotuotteet.

Prosenttimuutokset

Varsinaisten arvojen sijasta voin esittää prosenttimuutoksia. Prosenttimuutokset esitetään usein pylväskaaviona.

co2muutos

Päivämääräakseli vai Tekstiakseli

Viivakaavion vaaka-akselin muotoiluasetuksista näet, että Akselityyppi (Axis Type) voi olla jokin seuraavista:

  • Automatically select based on data (Valitse automaattisesti tietojen perusteella)
  • Text  axis (Tekstiakseli)
  • Date axis (Päivämääräakseli)

Tällä asetuksella on väliä, jos aika-arvot eivät esiinny tasavälisesti. Seuraavat esimerkit valaisevat asiaa.

Seuraavassa kaaviossa alkupäässä on havaintoja 10 vuoden välein ja loppupäässä 1 vuoden välein. Olen vaihtanut vaaka-akselin tyypiksi Date axis (Päivämääräakseli). Jos en olisi tehnyt vaihdosta, niin 10 vuoden väli (esim. 1980-1990) olisi näyttäytynyt saman pituisena kuin 1 vuoden väli.

aikas5

Seuraavassa kaaviossa päivät 26.3 ja 27.3 puuttuvat aikasarjasta, koska kyseiset päivät osuvat viikonloppuun. Olen vaihtanut vaaka-akselin tyypiksi Text axis (Tekstiakseli). Tämän ansiosta viikonlopun puuttuvia päiviä ei näytetä kaaviossa.

aikas6

Puuttuvien arvojen esittäminen

Kaavioiden onnistumiseksi puuttuvat arvot on syytä esittää datassa  tyhjinä soluina

Kaaviossa voin esittää puuttuvat arvot tyhjinä väleinä kuten seuraavassa.

aikas7

Kaaviossa esitetään yksiöiden hintakehitystä Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan alueilla vuosineljänneksittäin (Lähde: Tilastokeskus). Itä-Uudeltamaalta tieto puuttuu useilta vuosineljänneksiltä vähäisen kaupankäynnin takia.

Voin yhdistää arvot viivalla vaikka välissä olisikin puuttuvia arvoja. Tällöin arvopisteiden täytyy ehdottomasti olla kaaviossa näkyvillä, jotta katsoja näkee mistä väleistä arvoja puuttuu.

aikas8

Kun kaavio on valittuna, niin voin määrittää puuttuvien arvojen esitystavan:

  • Valitsen Design (Rakenne) -välilehdeltä Select Data (Valitse tiedot).
  • Napsautan Hidden and Empty Cells (Piilotetut ja tyhjät solut) -painiketta.
  • Valitsen haluamani asetuksen.

Lisätietoa

Tämän oppii vain tekemällä itse. Harjoittele työkirjalla aikasarjat.xlsx.

Excel tarjoaa melko vähän työkaluja aikasarjojen analysointiin. Aikasarjojen analysointiin suosittelen Pythonia (katso https://tilastoapu.wordpress.com/python/). Vaikka et olisi aikaisemmin koodannut Pythonilla, niin pääset mukavasti alkuun aloittamalla aikasarjojen analysoinnista.


Kurssimateriaalin etusivulle