Analysoi

Moniste aineiston esittämisestä ja kuvailusta: kuvailu.pdf
Moniste tilastollisesta päättelystä: paattelyalkeet.pdf

Aineiston analysointiin liittyviä artikkeleita (monisteet ja artikkelit täydentävät toisiaan):

Lisätietoa

 

Mainokset