Frekvenssitaulukko ja ristiintaulukointi

Päivitetty 12.10.2022

Frekvenssitaulukko

Kategorisen muuttujan jakauman voit esittää frekvenssitaulukkona, josta selviää muuttujan arvojen esiintymiskerrat (frekvenssit) ja frekvenssiprosentit.

Ohjeet frekvenssitaulukoiden laatimiseen ja viimeistelyyn Excelillä löydät artikkeliin liittyvästä Excel-tiedostosta ja videosta.

Ristiintaulukointi

Kategoristen muuttujien välisiä riippuvuuksia voit tarkastella ristiintaulukoimalla muuttujat.

Mieti huolellisesti, mistä haluat laskea prosentit (rivin kokonaismäärästä, sarakkeen kokonaismäärästä vai taulukon kokonaismäärästä).

Pääsääntö: Jos selittävän muuttujan arvot ovat sarakkeina, niin käytä prosentteja sarakkeen kokonaismäärästä. Jos selittävän muuttujan arvot ovat riveinä, niin käytä prosentteja rivin kokonaismäärästä.

Edellä esitetyssä taulukossa on käytetty prosentteja sarakkeen kokonaismäärästä. Miehille prosentit on laskettu miesten lukumäärästä (n=63) ja naisille naisten lukumäärästä (n=19).

Kerro myös lukijalle täsmällisesti, mistä prosentit on laskettu: n-arvot pitää olla näkyvillä (n-arvot ovat lukumääriä, joista prosentit on laskettu).

Ohjeet ristiintaulukointien laatimiseen ja viimeistelyyn Excelillä löydät artikkeliin liittyvästä Excel-tiedostosta ja videoista.


Kurssimateriaalin etusivulle