Luokiteltu jakauma

Päivitetty 2.9.2016

Määrällinen muuttuja, jolla on paljon erisuuruisia arvoja, täytyy luokitella lukumäärä- ja prosenttijakaumaa varten. Tällaisia muuttujia ovat esimerkiksi ikä ja kuukausipalkka.

Luokitellun jakauman voin laatia eri tavoilla:

 • Voin luokitella arvot alkuperäiseen dataan ennen pivotin laatimista (lue Muotoile data Taulukoksi).
 • Voin määritellä luokittelun pivot-taulukkoon.
 • Voin laatia histogrammin (vain Excel 2016), jolloin Excel suorittaa luokittelun.

Luokittelu pivot-taulukkoon

Tarkastelen esimerkkinä ikäjakaumaa. luokiteltu1

 • Valitsen täsmälleen yhden solun datan alueelta.
 • Valitsen Insert-välilehdeltä PivotChart – PivotChart & PivotTable. Jos en vaihda Create PivotChart -ikkunan asetuksia, niin pivot-kaaviota varten muodostuu uusi taulukko (Sheet). Uudessa taulukossa ovat paikkavaraukset pivot-taulukolle ja pivot-kaaviolle.
 • Pivot-kaavion rakenteen määrittelen PivotChart Fields (Pivot-kaavion kentät) -kenttäluettelossa, joka on näkyvillä pivot-kaavion ollessa valittuna.
 • Raahaan ikä -muuttujan Values-ruutuun. Tarkistan laskenperustan, jonka tässä tapauksessa täytyy olla määrä (Count).
 • Raahaan ikä-muuttujan Rows/Axis (Categories) -ruutuun.
 • Napsautan hiiren kakkospainiketta pivot-taulukon ensimmäisen iän päällä ja valitsen Group.

luokiteltu2

Äskeisen menettelyn rajoitteena on luokittelun tasavälisyys.  Voin määrittää pivot-taulukkoon myös epätasavälisen luokittelun. Tarkastelen tästä esimerkkinä palkkajakaumaa.

 • Valitsen täsmälleen yhden solun datan alueelta.luokiteltu3
 • Valitsen Insert-välilehdeltä PivotChart – PivotChart & PivotTable. Jos en vaihda Create PivotChart -ikkunan asetuksia, niin pivot-kaaviota varten muodostuu uusi taulukko (Sheet).
 • Pivot-kaavion rakenteen määrittelen PivotChart Fields (Pivot-kaavion kentät) -kenttäluettelossa, joka on näkyvillä pivot-kaavion ollessa valittuna.
 • Raahaan palkka -muuttujan Values-ruutuun. Tarkistan laskenperustan, jonka tässä tapauksessa täytyy olla määrä (Count).
 • Raahaan palkka-muuttujan Rows/Axis (Categories) -ruutuun.
 • Valitsen pivot-taulukosta ne palkat, jotka haluan ensimmäiseen luokkaan.
 • Napsautan hiiren kakkospainiketta valitsemieni palkkojen päällä ja valitsen Group.
 • Valitsen pivot-taulukosta ne palkat, jotka haluan  toiseen luokkaan.
 • Napsautan hiiren kakkospainiketta valitsemieni palkkojen päällä ja valitsen Group.
 • Vastaavalla tavalla muodostan muut luokat ja lopuksi voin kirjoittaa Group-nimien tilalle haluamani nimet ryhmille.

Luokitellun jakauman tapauksessa pylväiden väliin ei ole tapana jättää tyhjää tilaa. Tällaista pylväskaaviota kutsutaan histogrammiksi.

histogrammi1

Voin tarvittaessa purkaa luomiani ryhmiä (hiiren kakkospainike ja Ungroup).

Histogrammi (vain Excel 2016)

Histogrammi-kaaviolajia käyttäen laadin nopeasti tyylikkään histogrammin ilman pivot-kaavion/pivot-taulukon laatimista. Huomioi, että yläraja sisältyy luokkaan: Esimerkiksi 2400 euron suuruinen palkka sisältyy luokkaan (2000,2400].

histogrammi2

Histogrammin vaaka-akseli kannattaa muotoilla tilanteeseen sopivaksi. Yllä olen käyttänyt seuraavia asetuksia:

histogrammi3

Lisätietoa

Tämän oppii vain tekemällä itse. Harjoittele työkirjalla histogrammi.xlsx.


Analysointiosaaminen – kurssimateriaalin etusivu