Monivalinta lukumäärinä ja prosentteina

Päivitetty 16.12.2016

Valinta vai monivalinta?

Kyselytutkimusdatassa on tärkeää erottaa toisistaan valintakysymykset ja monivalintakysymykset.

 • Valintakysymyksessä tarjotaan vaihtoehtoja, joista vastaaja saa valita vain yhden. Datassa valintakysymykselle riittää yksi muuttuja, joka saa arvokseen vastaajan valitseman vaihtoehdon.
 • Monivalintakysymyksessä tarjotaan vaihtoehtoja, joista vastaaja saa valita useampiakin. Datassa monivalintakysymyksen jokaisesta vaihtoehdosta täytyy tehdä oma muuttujansa. Muuttuja saa arvon 1, jos vastaaja on valinnut kyseisen vaihtoehdon. Muussa tapauksessa muuttujan arvo voidaan jättää tyhjäksi.

Monivalinnan valintojen määrät

Monivalinnan osalta lasken kuinka monta kertaa mikäkin vaihtoehto on valittu.

Esimerkkinä käyttämäni data ja pivotit löytyvät tiedostosta pivot2.xlsx.

Lasken kuinka moni on hyödyntänyt työnantajan tarjoamia etuisuuksia: työterveyshuolto, lomaosake, kuntosali ja hieroja.

 • Valitsen täsmälleen yhden solun datan alueelta.monivalinta1
 • Valitsen Insert-välilehdeltä Pivot Chart – PivotChart & PivotTable. Jos en vaihda Create PivotChart -ikkunan asetuksia, niin pivot-kaaviota varten muodostuu uusi taulukko (Sheet).
 • Pivot-kaavion rakenteen määrittelen PivotChart Fields -kenttäluettelossa, joka on näkyvillä pivot-kaavion ollessa valittuna.
 • Raahaan työterveyshuolto-muuttujan Values-ruutuun.
 • Raahaan lomaosake-muuttujan Values-ruutuun.
 • Raahaan kuntosali-muuttujan Values-ruutuun.
 • Raahaan hieroja-muuttujan Values-ruutuun.

Tässä vaiheessa lasketut arvot ovat pivot-taulukossa sarakkeittain, koska Excel sijoittaa Values-palikan Columns/Legend (Series) -ruutuun. Pivot-kaaviossa tämä näkyy siten, että jokainen pylväs muodostaa oman arvosarjansa ja näkyy omalla värillään.

 • Raahaan Columns-ruudun Values-palikan Rows/Axis (Categories) -ruutuun.
 • Kirjoitan pivot-taulukkoon monivalinnan vaihtoehtojen nimet nimien Count of työterveyshuolto jne. tilalle. Excel ei kelpuuta muuttujan nimenä esiintyvää työterveyshuolto pivot-taulukon riviotsikoksi, joten lisään nimen perään välilyönnin.

monivalinta2

Yleensä monivalinnan pylväät kannattaa järjestää pituusjärjestykseen.

 • Napsautan hiiren oikeaa painiketta jonkin pivot-taulukon lukumäärän päällä ja valitsen Sort – Sort Largest to Smallest.

Pienen viimeistelyn jälkeen pivot-kaavio voisi näyttää seuraavalta.

monivalinta3

Jos haluan tarkastella asiaa ryhmittäin esimerkiksi sukupuolen mukaan, niin voin vielä raahata ryhmittelevän muuttujan Columns/Legend (Series) -ruutuun.

Prosentteina

Pääsääntö: Yleensä monivalinnalle lasketaan prosentit koko otoksesta (ei monivalinnan vastauksista). Jos prosentteja tarkastellaan ryhmittäin (esimerkiksi sukupuolittain) niin prosentit lasketaan koko ryhmästä (esimerkiksi miehistä).

Tärkeää: Ilmoita aina n-arvot, joista prosentit on laskettu!

Prosentit lasken seuraavasti:

 • Kopioin pivot-taulukon toiseen paikkaan. Liittämiseen käytän Paste Values (Liitä arvot) -toimintoa.
 • Lisään taulukon alapuolelle n-arvon (koko joukon/otoksen koko) tai ryhmäkohtaiset n-arvot, jos käytössä on ryhmittelevä muuttuja.
 • Lasken prosentit n-arvosta.

Seuraavassa olen laskenut prosentit sukupuolesta:

monivalinta4

Lisätietoa

Tämän oppii vain itse tekemällä! Harjoittele ja opi lisää työkirjalla pivot2.xlsx.


Analysointiosaaminen – kurssimateriaalin etusivu