Dikotomisten/dummy-muuttujien taulukointi

Päivitetty 17.5.2022

Dikotominen eli dummy -muuttuja tarkoittaa muuttujaa, jonka arvo on joko yksi (1) tai nolla (0). Nollan sijasta arvo voidaan jättää myös tyhjäksi.

Valinta vai monivalinta?

Kyselytutkimusdatassa on tärkeää erottaa toisistaan valintakysymykset ja monivalintakysymykset.

  • Valintakysymyksessä tarjotaan vaihtoehtoja, joista vastaaja saa valita vain yhden. Datassa valintakysymykselle riittää yksi muuttuja, joka saa arvokseen vastaajan valitseman vaihtoehdon.
  • Monivalintakysymyksessä tarjotaan vaihtoehtoja, joista vastaaja saa valita useampiakin. Datassa monivalintakysymyksen jokaisesta vaihtoehdosta täytyy tehdä oma muuttujansa. Muuttuja saa arvon 1, jos vastaaja on valinnut kyseisen vaihtoehdon. Muussa tapauksessa muuttujan arvo voidaan jättää tyhjäksi. Monivalintakysymyksistä syntyy siis dikotomisia muuttujia.

Frekvenssitaulukko

Seuraavassa taulukossa esitetään työnantajan tarjoamien etujen käyttömääriä.

Edut ovat tässä dikotomisia muuttujia. Prosentit on laskettu otoksen koosta, joka on ollut 82. Prosenttien summa voi ylittää 100 %, koska yksittäinen vastaaja on voinut käyttää useampaa kuin yhtä etua. Havainnollisuuden vuoksi edut on järjestetty käyttäjien määrän mukaiseen järjestykseen.

Frekvenssitaulukon laatimisen ja viimeistelyn Excelillä opit liitteenä löytyvästä Excelistä ja videosta.

Ristiintaulukointi

Seuraavassa taulukossa on ristiintaulukoitu etujen käyttöä sukupuolen mukaan. Prosentit on laskettu sarakkeen summasta.

Ristiintaulukoinnin laatimisen ja viimeistelyn Excelillä opit liitteenä löytyvästä Excelistä ja videosta.


Kurssimateriaalin etusivulle