Muita välineitä

Päivitetty 26.4.2019.

Excelin lisäksi tarjolla on paljon ohjelmistoja datojen analysointiin. Seuraavassa esittelen kolme eri tyyppistä paljon käytettyä ohjelmistoa.

Python

Python on suosittu ja helposti opittava ohjelmointikieli, joka soveltuu myös data-analytiikkaan. Pythonilla on monia etuja valmisohjelmiin verrattuna:

  • Pythonin käyttöön tarvittavat välineet ovat ilmaisia.
  • Pythonilla voidaan automatisoida toistuvia analysointitehtäviä. Esimerkiksi viikoittain toistuva viikkoraportin tuottaminen tietokannan tiedoista, kyselylomakkeella kerätyn asiakaspalautteen yhteenveto jokaisen päivän päätteeksi jne.
  • Kerran kirjoitettua koodia on helppo kopioida ja hyödyntää pienin muutoksin uusien datojen analysoinnissa.
  • Pythonilla voi luoda vaativia graafisia esityksiä ja käyttää kaaviotyyppejä, joita ei valmisohjelmista löydy.
  • Python toimii nopeasti myös isojen datojen analysoinnissa.
  • Analysointiin käytetyn ohjelmakoodin voi liittää osaksi laajempia Pythonilla tehtyjä ohjelmistoja.
  • Pythonin ohjelmakirjastoista löytyy laaja valikoima koneoppimisen malleja.

R-kieli on toinen data-analyytikoiden suosima ohjelmointikieli. R ei kuitenkaan ole samalla tavalla yleiskäyttöinen ohjelmointikieli kuin Python. Lue lisää: Python.

SPSS

SPSS on tilasto-ohjelma, joka on tehty nimenomaan tilastoaineistojen analysointiin. Sillä saat laskettua nopeasti frekvenssitaulukoita, ristiintaulukointeja, tilastollisia tunnuslukuja ja merkitsevyystestejä suurelle joukolle muuttujia.

SPSS on melko kallis, mutta useimmissa korkeakouluissa se on opiskelijoiden käytettävissä.

Lue lisää: SPSS.

Power BI Desktop

BI (Business Intelligence) -ohjelmistoilla laaditaan automaattisesti päivittyviä visuaalisia raportteja ja dashboardeja päätöksenteon tueksi. Muiden muassa Microsoftin Power BI Desktop on tällainen ohjelmisto.

Power BI Desktop on raportointityökalu, jonka avulla voit muodostaa yhteyden monenlaisiin tietolähteisiin (tietokantoihin, nettisivuille, jne.), luoda tietomallin sekä rakentaa visuaalisia raportteja ja dashboardeja.

Voit ladata ja asentaa Power BI Desktopin ilmaiseksi: Power BI Desktop. Maksullista versiota tarvitaan raporttien/dashboardien automaattiseen päivittämiseen ja pilvitallennukseen.

Tietomallin luominen Power BI Desktopiin sujuu Kysely (Query) -työkalulla samalla tavalla kuin Excelissä.

Kannattaa aloittaa tutustuminen lukemalla Heidi Enhon artikkeli Power BI – kaikki mitä sinun tulee tietää aloittaessasi.

Ohjeita, videoita ja esimerkkejä löydät sivulta Getting started with Power BI Desktop.


Analysointiosaaminen – kurssimateriaalin etusivu