SPSS

Vaikka käyttäisit perusanalyyseihin ja graafisiin esityksiin Exceliä, niin voit laskea vaativammat analyysit tilasto-ohjelma SPSS:llä. SPSS on varta vasten tilastoaineistojen analysointiin tarkoitettu ohjelma. Jos olet tallentanut aineiston artikkelini Datan tallentaminen mukaisesti, niin se aukenee sellaisenaan myös tilasto-ohjelmaan. Tilasto-ohjelman laskemat tulokset voit taas helposti viedä Exceliin esimerkiksi graafisten esitysten luomiseksi.

Monisteeni ja artikkelini sopivat SPSS:n versiolle 20 ja sitä uudemmille versioille vaikka pieniä eroja versioiden välillä voi olla.

Monisteet:

  • Opi olennaiset perustaidot monisteesta spss.pdf
  • Opi merkitsevyyden testaus (hypoteesin testaus) eri tilanteissa monisteesta: paattely.pdf

Artikkelit: