Summa

Päivitetty 20.5.2022

Esimerkiksi rahamäärien yhteydessä yhteenvedoksi halutaan yleensä summa lukumäärän sijasta.

Ristiintaulukointia voi käyttää myös summayhteenvedossa. Esimerkiksi seuraavaan taulukkoon on laskettu myyjien vastaanottamien tilausten arvot tuotekategorian mukaan:

summa3

Ohjeet summayhteenvetojen laatimiseen ja viimeistelyyn Excelillä löydät artikkeliin liittyvästä Excel-tiedostosta ja videosta.


Kurssimateriaalin etusivulle