Tilastoapu

Olet toivottavasti jo oppinut laskemaan ja ymmärtämään yhteenvetotaulukoita, ristiintaulukointeja ja tunnuslukuja. Jos et ole, niin opiskele kymmenen tärkeää artikkeliani, jotka löytyvät yläreunan valikosta Analysoi.

Huomasin itse aikoinaan, että jos tilastoaineistossa on paljon muuttujia (sarakkeita), niin taulukoiden ja tunnuslukujen laskenta vie paljon aikaa. Ajan säästämiseksi ohjelmoin itselleni Excelin (vain Windows-versioille) sisällä toimivan apuohjelman ja annoin sille nimeksi Tilastoapu. Tilastoavun avulla voin kätevästi laskea taulukoita ja tunnuslukuja useille muuttujille samalla kertaa. Tilastoapu suorittaa pivot-taulukoinnin laatimiseen liittyvät välivaiheet ja tunnuslukujen laskennan puolestani. Tilastoavun tuottamia tuloksia voin kopioida, yhdistellä ja muokata tarpeideni mukaan. Jos luulet Tilastoavun helpottavan omaa työtäsi, niin voit vapaasti käyttää sitä.

Jos tilastoaineistosi on tallennettu Excel 2007/2010/2013/2016 -muotoon (.xlsx) artikkelini Tilastoaineiston tallentaminen ohjeiden mukaisesti, niin voit hyödyntää Tilastoapua taulukoiden ja tunnuslukujen laskemisessa:

Tallenna ja avaa tilastoapu

Tallenna tilastoapu.xlam esimerkiksi muistikullesi, josta voit avata sen. Avaamisen yhteydessä Excel saattaa kysyä sallitko makrot? Sinun täytyy sallia makrot (Enable macors). Avaamisen jälkeen Excelin työkalunauhaan ilmestyy Tilastoapu-välilehti.

Jos Tilastoapu-välilehteä ei ilmesty työkalunauhaan, niin joudut säätämään tietoturva-asetuksia:

  • Valitse File – Options – Trust Center (Tiedosto – Asetukset – Luottamuskeskus) ja napsauta Trust Center Settings (Luottamuskeskuksen asetukset) -painiketta.
  • Valitse Trusted Locations (Luotetut sijainnit) ja lisää tilastoavun sisältävä kansio luotetuksi sijainniksi Add new location (Lisää uusi sijainti) -toiminnolla.
  • Sulje Excel ja kokeile sen jälkeen uudelleen tilastoavun avaamista.

Käytä tilastoapua

  • Valitse täsmälleen yksi solu aineistosi alueelta. Jos sinulla ei ole omaa aineistoa, niin voit harjoitella aineistolla data2.xlsx.
  • Valitse työkalunauhan Tilastoapu-välilehdeltä haluamasi menetelmä.
  • Valitse muuttujat ja napsauta OK, jolloin tulokset ilmestyvät uuteen taulukkoon.
  • Kun haluat laskea lisää, niin palaa takaisin aineistoon ja valitse haluamasi menetelmä…
  • Lue käyttöohje tilastoapu.pdf

Mac Excel 2016

Testieni perusteella Tilastoapu toimii nyt myös Mac-versiossa, jos käytössäsi on Excel 2016, joka on päivitetty vähintään versioon 15.17. Vanhemmissa Mac-versioissa Tilastoapu ei toimi.

Mainokset