Tilastoapu

Olet toivottavasti jo oppinut laskemaan ja ymmärtämään yhteenvetotaulukoita, ristiintaulukointeja ja tilastollisia tunnuslukuja.

Huomasin itse aikoinaan, että jos datassa on paljon muuttujia (sarakkeita), niin taulukoiden ja tunnuslukujen laskenta vie paljon aikaa. Ajan säästämiseksi koodasin itselleni Excelin sisällä toimivan apuohjelman ja annoin sille nimeksi Tilastoapu. Tilastoavulla voin laskea kätevästi taulukoita ja tunnuslukuja useille muuttujille samalla kertaa. Tilastoapu suorittaa pivot-taulukoinnin laatimiseen liittyvät välivaiheet ja tunnuslukujen laskennan puolestani. Tilastoavun tuottamia tuloksia voin kopioida, yhdistellä ja muokata tarpeideni mukaan. Jos luulet Tilastoavun helpottavan omaa työtäsi, niin voit vapaasti käyttää sitä.

VBA-koodia ei ole suojattu salasanalla, joten pääset itse muokkaamaan sitä.

Jos data on tallennettu Excel-muotoon (.xlsx) artikkelini Datan tallentaminen ohjeiden mukaisesti, niin voit hyödyntää Tilastoapua taulukoiden ja tunnuslukujen laskemisessa:

Tallenna ja avaa tilastoapu

Tallenna tilastoapu.xlam esimerkiksi muistikullesi, josta voit avata sen. Avaamisen yhteydessä Excel kysyy sallitko makrot? Sinun täytyy sallia makrot (Enable macors). Avaamisen jälkeen Excelin työkalunauhaan ilmestyy Tilastoapu-välilehti. Mitään näkyvää tiedostoa ei avaudu.

Jos Tilastoapu-välilehteä ei ilmesty työkalunauhaan, niin tietokoneesi tai Excelin asetukset estävät ohjelman suorittamisen. Excelin asetukset kannattaa tällöin tarkistaa:

  • Valitse File – Options – Trust Center (Tiedosto – Asetukset – Luottamuskeskus) ja napsauta Trust Center Settings (Luottamuskeskuksen asetukset) -painiketta.
  • Tarkista ainakin Trusted Locations, Trusted Documents ja Macro Settings.

Käytä tilastoapua

  • Valitse täsmälleen yksi solu datan alueelta. Jos sinulla ei ole omaa dataa, niin voit harjoitella datalla data1.xlsx.
  • Valitse työkalunauhan Tilastoapu-välilehdeltä haluamasi menetelmä.
  • Valitse muuttujat ja napsauta OK, jolloin tulokset ilmestyvät uuteen taulukkoon.
  • Kun haluat laskea lisää, niin palaa takaisin dataan ja valitse haluamasi menetelmä…
  • Lue käyttöohje tilastoapu.pdf

Mac

Testieni perusteella Tilastoapu toimii nyt myös uusimmissa Excelin Mac-versioissa (Excel 2016 tai uudempi).