Data-analytiikka Pythonilla – extrat

Tällä sivulla on lisämateriaalia (osin päällekkäistä) pääsivulle Data-analytiikka Pythonilla.

Dataan tutustuminen ja datan valmistelu

Kuvaileva ja selittävä analytiikka

Grafiikka

  • Matplotlib – DataFrame matplotlib -grafiikaksi – perusasiat.
  • Esimerkkikokoelma kaavioiden laadinnasta.
  • Seaborn1 – pylväskaavioita seaborn-kirjastoa käyttäen.
  • Seaborn2 – kaavioita määrällisille muuttujille seaborn-kirjastosta.
  • Seaborn3 – tehokkaita menetelmiä määrällisille muuttujille.

Data tietokannasta

Aikasarjat

  • Quandl – esimerkkejä Quandl-palvelun aikasarjojen käytöstä.

Tuloksia suoraan Exceliin

Tilastollinen merkitsevyys

Python ja Power BI