Excel

Välttämättömät perustaidot

Välttämättömiin taulukkolaskennan perustaitoihin kuuluu

 • taulukossa liikkuminen
 • taulukon osien uudelleen järjestely kopioimalla ja siirtämällä
 • sarakeleveyksien asettaminen
 • rivien ja sarakkeiden lisääminen
 • lukumuotoilut
 • automaattisten summien laskeminen
 • kaavojen kirjoittaminen
 • funktioiden käytön pääperiaatteet
 • lukusarjojen jatkaminen
 • kaavojen kopioiminen
 • suhteelliset ja kiinteät vittaukset
 • kaavioiden laatiminen ja muotoilu

Varmista, että osaat välttämättömät perustaidot: perusta.xlsx ja kaavio.xlsx.

Muita hyödyllisiä taitoja

Leikepöydän ja Office-leikepöydän käyttö

Kopiointi ja liittäminen (Copy – Paste) lienee kaikille Windows-käyttäjille tuttua. Excelissä kopiointiin ja liittämiseen liittyy monia huomioitavia asioita ja lisäpiirteitä

 • voit vaihtaa liittämisasetuksia ja esimerkiksi kopioida kaavojen sijasta kaavojen antamat tulokset
 • Windows-leikepöydän ohella voit käyttää Office-leikepöytää, johon voit tallentaa 24 viimeisintä leikettä
 • muotoilusiveltimellä kopioit kätevästi pelkät muotoilut
 • voit jopa lisätä tai vähentää kopioitavan tiedon kohdesoluista tai kertoa tai jakaa kohdesolut kopioitavalla tiedolla.

Opi olennaiset leikepöydän käytön taidot: kopio.xlsx.

Etsi & Korvaa

Muutosten tekeminen isoon taulukkoon solu kerrallaan on työlästä. Onneksi Excel tarjoaa käteviä työkaluja arvojen ja muotoilujen korvaamiseen uusilla. Opi olennaiset korvaamistaidot: korvaa.xlsx.

Pyöristyksiä

Excelillä voit pyöristää haluamaasi tarkkuuteen (esim. 2 desimaalia), katkaista luvun haluamaasi tarkkuuteen ilman pyöristystä, pyöristää haluamaasi kerrannaiseen (esim. 0,5 kerrannaiseksi), pyöristää parittomaksi luvuksi tai pyöristää parilliseksi luvuksi. Opi olennaiset taidot: pyoristys.xlsx.

Yksikkömuunnokset

Onko sinulla tarvetta muuntaa Celsius-asteita Fahrenheiteiksi, hevosvoimia kilowateiksi, tuumia senttimetreiksi jne. Excelin CONVERT (MUUNNA) funktiolla hoidat yksikkömuunnokset kätevästi. Tutustu esimerkkeihin: muunna.xlsx

Päivämäärillä ja kellonajoilla laskeminen

Päivämäärillä ja kellonajoilla laskeminen onnistuu, mutta vaatii jonkin verran kikkailua. Opi tärkeimmät aikalaskelmien niksit: aika.xlsx.

Taulukko (Table)

Luettelomuotoisen tiedon lajittelu (järjestäminen), suodattaminen ja yhteenvedon laskeminen sujuu Table (Taulukko) -toiminnon kautta. Opi olennaiset Table (Taulukko)  -toiminnallisuudet: taulukko.xlsx.

Pivot-taulukot

Pivotilla lasket ison aineiston yhteenvedot ilman kaavojen tai funktioiden kirjoittamista. Tässä tuhti paketti alkuun pääsemiseksi: pivot.xlsx.

FREQUENCY (TAAJUUS) -funktio

Vaikka yhteenvetotaulukko (frekvenssitaulukko) on nykyään helppo toteuttaa pivot-taulukkona, niin FREQUENCY (TAAJUUS) -funktiolla on omat kannattajansa. Kannattaa tutustua: frequency.xlsx.

Ehtofunktioita

Tee taulukkosi älykkäiksi lisäämällä niihin automaattista päättelyä ehtofunktioita käyttäen. Esimerkkejä funktioiden IF(JOS), COUNTIF (LASKE.JOS), COUNTIFS (LASKE.JOS.JOUKKO), SUMIF (SUMMA.JOS), SUMIFS (SUMMAJOS.JOUKKO), AVERAGEIF (KESKIARVO.JOS), AVERAGEIFS (KESKIARVO.JOS.JOUKKO) käytöstä: ehto.xlsx.

Hakufunktioita

Ehtofunktioiden lisäksi voit lisätä taulukoihisi älyä hakufunktioilla. Esimerkkejä funktioiden HLOOKUP (VHAKU), VLOOKUP (PHAKU), INDEX (INDEKSI) ja MATCH (VASTINE) käytöstä: haku.xlsx

Eri taulukoissa olevien tietojen yhdistäminen

Consolidate (Kokoa) -toiminnolla voit laskea yhteen eri taulukoissa olevia tietoja, kunhan taulukot ovat rakenteeltaan samankaltaisia. Opi käyttämään Consolidate (Kokoa) -toimintoa: kokoa.xlsx

Matriisikaavoja – vain kokeneille Excel-käyttäjille

Matriisikaavoilla saa aikaan asioita, jotka muuten vaatisivat VBA-ohjelmointia. Tutustu esimerkkeihin: matriisi.xlsx

Rahoitusfunktioita

Rahoitusfunktioilla voi ratkoa koronkorkolaskentaan, jaksollisiin suorituksiin, luottoihin ja investointilaskelmiin liittyviä tehtäviä. Opi olennaiset taidot: rahoitus.xlsx.

Aiheeseen liittyvää luettavaa rahoi.pdf

Vaihtoehtolaskelmia ja herkkyysanalyysiä

Jos kirjoitat kaavat ja funktiot siten, että kaikki lähtötiedot ovat omissa soluissaan, joihin viitataan kaavasta/funktiosta, niin vaihtoehtoisten laskelmien tekeminen sujuu nopeasti lähtötietoja vaihtelemalla. Tämän lisäksi Excelissä on monia lisätoimintoja vaihtoehtolaskelmien tekemiseen:

 • Scenario Manager (Skenaarionhallinta) mahdollistaa vaihtoehtoisiin lähtötietoihin perustuvien laskelmien tallentamisen.
 • Goal Seek (Tavoitteenhaku) -toiminnon avulla voit selvittää, millä lähtötiedolla kaavan tai funktion tulos on haluamasi suuruinen.
 • Data Table (Arvotaulukko) mahdollistaa moneen vaihtoehtoiseen lähtötietoon liittyvien laskelmien taulukoinnin.
 • Scroll Bar (Vierityspalkki) on mahdollista kytkeä lähtötietoon, jolloin voit tyylikkäästi vaihdella lähtötietoa vierityspalkkia säätämällä.

Opi olennaiset taidot vaihtoehtolaskelmista: vaihtoehto.xlsx

Esimerkki herkkyysanalyysistä ja tavoitteenhausta aiheena autoilun kulut diesel- ja bensakäyttöisillä autoilla polttoaine.xlsx

Aiheeseen liittyvää luettavaa vaihtoehto.pdf

Lineaarinen optimointi

Todennäköisyyslaskentaa ja -jakaumia

VBA – makro-ohjelmointikieli Excelin automatisointiin

Voit laajentaa Excelin käyttöä VBA (Visual Basic for Applications) -ohjelmoinnin avulla. Opi olennaiset ohjelmointitaidot monisteesta vba.pdf (päivitetty 27.9.2013).

Monisteeseen liittyvät Excel-tiedostot

Harjoitusten ratkaisuja

Artikkeleita

Artikkeleissa oletan lukijan hallitsevan VBA:n perusteet.

Tilastoapu

Linkkejä