Data-analytiikka Pythonilla

Täydentävää tietoa tämän sivun aiheisiin: Data-analytiikka Pythonilla – extrat.

Python-ohjelmointikieli on suosittu, monipuolinen, tehokas ja ilmainen väline, jolla sujuu datan siivoaminen, kuvaileva analytiikka, selittävä analytiikka, aikasarjojen analysointi, ennakoiva analytiikka ja koneoppimisen mallit.

Vaikka et olisi aiemmin koodannut, niin data-analytiikkaan tarvittavat Python taidot opit helposti.

Jos osaat data-analytiikkaa Pythonilla, niin osaat myös automatisoida data-analytiikkaa!

Näin pääset alkuun

Dataan tutustuminen ja datan valmistelu

Kuvaileva analytiikka

Selittävä analytiikka

Grafiikka

Seaborn-grafiikka

  • Seaborn – vaikuttavia kaavioita helpolla tavalla
  • sns_count – Kategorisen muuttujan lukumääräyhteenveto (countplot)
  • sns_hist – Määrällisen muuttujan luokiteltu jakauma (histplot)
  • sns_bar – Keskiarvot pylväinä (barplot)
  • sns_box – Tilastollisia tunnuslukuja grafiikkana (boxplot)
  • sns_scatter – Kahden määrällisen muuttujan välinen riippuvuus (scatterplot, pairplot)

Aikasarjat

Ennakoiva analytiikka

Kategorisen muuttujan ennakointi (luokittelu)

Määrällisen muuttujan ennakointi

Muuttujarakenteen yksinkertaistaminen

Lisämateriaali