Data-analytiikka Pythonilla

Täydentävää tietoa tämän sivun aiheisiin: Data-analytiikka Pythonilla – extrat.

Python-ohjelmointikieli on monipuolinen, tehokas ja ilmainen väline, jolla sujuu datan siivoaminen, kuvaileva analytiikka, selittävä analytiikka, aikasarjojen analysointi, ennakoiva analytiikka ja koneoppimisen mallit. Jos osaat data-analytiikkaa Pythonilla, niin osaat myös automatisoida data-analytiikkaa.

Näin pääset alkuun

Dataan tutustuminen ja datan valmistelu

Kuvaileva analytiikka

Selittävä analytiikka

Grafiikka

Aikasarjat

Ennakoiva analytiikka

Kategorisen muuttujan ennakointi (luokittelu)

Määrällisen muuttujan ennakointi

Muuttujarakenteen yksinkertaistaminen

Lisämateriaali