Data-analytiikka Pythonilla

Täydentävää tietoa tämän sivun aiheisiin: Data-analytiikka Pythonilla – extrat.

Python-ohjelmointikieli on joustava, tehokas ja ilmainen väline, jolla sujuu datan siivoaminen, kuvaileva analytiikka, selittävä analytiikka, aikasarjojen analysointi, ennakoiva analytiikka ja koneoppimisen mallit.

Python on tällä hetkellä suosittu ohjelmointikieli:

Näin pääset alkuun

 • Asenna Anaconda
 • Käynnistä Jupyter – Anacondan mukana tuleva ohjelmointiympäristö
 • Jos haluat opetella Python-ohjelmoinnin perusteita, niin kokeile Jupyterilla Teemu Sirkiän esimerkit
 • Jos haluat sukeltaa suoraan data-analytiikkaan, niin aloita tästä. Parhaiten opit kirjoittamalla koodit itse Jupyter muistioon ja tekemällä siinä ohessa omia kokeiluja. Sinulla ei tarvitse olla aiempaa ohjelmointikokemusta! Voit käyttää tukena videota.
 • Halutessasi voit kopioida koodiesimerkkini omalle koneellesi: Github – koodiesimerkit omalle koneelle

Dataan tutustuminen ja datan valmistelu

Kuvaileva analytiikka

Selittävä analytiikka

Grafiikka

Aikasarjat

 • Aikaleimat – tekstimuotoisten aikatietojen avaaminen ja aikatietojen luominen
 • Aikasarjat – aikasarjojen käsittely ja esittäminen
 • Aikasarjaennustaminen 1 – artikkelin aiheena yksinkertainen eksponentiaalinen tasoitus
 • Aikasarjaennustaminen 2 – artikkelin aiheena kaksinkertainen eksponentiaalinen tasoitus eli Holtin malli
 • Aikasarjaennustaminen 3 – artikkelin aiheena kolminkertainen eksponentiaalinen tasoitus eli Holt-Winterin malli

Ennakoiva analytiikka

Kategorisen muuttujan ennakointi (luokittelu)

 • Luokittelu 1 – klassinen esimerkki kurjenmiekkojen luokittelusta menetelmänä päätöspuu (decision tree)
 • Luokittelu 2 – sydämen kunnon ennakointi menetelminä logistinen regressio, päätöspuu, satunnaismetsä (RandomForest) ja GradientBoosting
 • Luokittelu 3 – luottokorttipetosten ennakointi, mukana myös datan tasapainottaminen
 • Luokittelu 4 – ohjaamaton luokittelualgoritmi KMeans

Määrällisen muuttujan ennakointi

Lisämateriaali