Data-analytiikka Pythonilla

Python-ohjelmointikieli on joustava, tehokas ja ilmainen väline, jolla sujuu datan siivoaminen, kuvaileva analytiikka, selittävä analytiikka, aikasarjojen analysointi, ennakoiva analytiikka ja koneoppimisen mallit.

Python on tällä hetkellä suosittu ohjelmointikieli:

Näin pääset alkuun

 • Asenna Anaconda
 • Käynnistä Jupyter Notebook – Anacondan mukana tuleva ohjelmointiympäristö
 • Jos haluat opetella Python-ohjelmoinnin perusteita, niin kokeile Jupyter Notebookilla Teemu Sirkiän esimerkit
 • Jos haluat aloittaa suoraan data-analytiikasta, niin kokeile Jupyter Notebookilla tältä sivulta löytyviä  koodiesimerkkejä. Parhaiten opit kirjoittamalla koodit itse Jupyter Notebookiin ja tekemällä siinä ohessa omia kokeiluja.
 • Github – koodiesimerkit omalle koneelle – Voit kloonata koodiesimerkkini omalle koneelle oheisen ohjeen mukaan. Katso VIDEO.

Artikkeleita

Koodiesimerkkejä (tähdelliset ovat tähdellisiä!)

Dataan tutustuminen ja datan valmistelu

Kuvaileva ja selittävä analytiikka

Tilastollinen merkitsevyys

Aikasarjat

 • Aikaleimat – tekstimuotoisten aikatietojen avaaminen ja aikatietojen luominen.
 • Aikasarjat – aikasarjojen käsittely ja esittäminen.
 • Quandl – esimerkkejä Quandl-palvelun aikasarjojen käytöstä.

Grafiikka

 • Matplotlib – DataFrame matplotlib -grafiikaksi – perusasiat.
 • Esimerkkikokoelma kaavioiden laadinnasta.
 • Seaborn1 – pylväskaavioita seaborn-kirjastoa käyttäen.
 • Seaborn2 – kaavioita määrällisille muuttujille seaborn-kirjastosta.
 • Seaborn3 – tehokkaita menetelmiä määrällisille muuttujille.

Ennakoiva analytiikka

Aikasarjaennustaminen

Regressiomalleja

Luokittelumalleja

Data tietokannasta

Tuloksia suoraan Exceliin

Videoita