Python

Python-ohjelmointikieli lukuisine ohjelmakirjastoineen on joustava ja tehokas tapa datojen analysointiin, p-arvojen laskentaan, visualisointiin ja koneoppimisen malleihin.

Python on tällä hetkellä suosittu ohjelmointikieli:

Näin pääset alkuun

  • Asenna Anaconda
  • Käynnistä Jupyter (ohjelmointiympäristö, joka tulee Anacondan mukana)
  • Jos haluat opetella Python-ohjelmoinnin perusteita, niin kokeile Jupyterilla Teemu Sirkiän esimerkit
  • Jos haluat aloittaa suoraan data-analytiikasta, niin kokeile Jupyterilla Kuvailu-otsikon alta löytyviä esimerkkikoodeja. Parhaiten opit kirjoittamalla esimerkit itse Jupyter-notebookiin ja tekemällä siinä ohessa omia kokeiluja.
  • Github – esimerkit omalle koneelle – Githubin koodiesimerkit eivät useinkaan aukene ruuhkaisuuden takia. Kannattaa kloonata koodiesimerkit omalle koneelle oheisen ohjeen mukaan. Katso VIDEO.

Artikkeleita

Kuvailu

Tilastollinen merkitsevyys / p-arvot

Aikasarjat

Koneoppimisen malleja