Data-analytiikka Pythonilla

Täydentävää tietoa tämän sivun aiheisiin: Data-analytiikka Pythonilla – extrat.

Python-ohjelmointikieli on joustava, tehokas ja ilmainen väline, jolla sujuu datan siivoaminen, kuvaileva analytiikka, selittävä analytiikka, aikasarjojen analysointi, ennakoiva analytiikka ja koneoppimisen mallit.

Python on tällä hetkellä suosittu ohjelmointikieli:

Näin pääset alkuun

  • Asenna Anaconda
  • Käynnistä Jupyter Notebook – Anacondan mukana tuleva ohjelmointiympäristö
  • Jos haluat opetella Python-ohjelmoinnin perusteita, niin kokeile Jupyter Notebookilla Teemu Sirkiän esimerkit
  • Jos haluat aloittaa suoraan data-analytiikasta, niin kokeile Jupyter Notebookilla tältä sivulta löytyviä  koodiesimerkkejä. Parhaiten opit kirjoittamalla koodit itse Jupyter Notebookiin ja tekemällä siinä ohessa omia kokeiluja. Sinulla ei tarvitse olla aiempaa ohjelmointikokemusta!
  • Halutessasi voit kopioida koodiesimerkkini omalle koneellesi: Github – koodiesimerkit omalle koneelle

Dataan tutustuminen ja datan valmistelu

Kuvaileva analytiikka

Selittävä analytiikka

Grafiikka

Aikasarjat

  • Aikaleimat – tekstimuotoisten aikatietojen avaaminen ja aikatietojen luominen
  • Aikasarjat – aikasarjojen käsittely ja esittäminen

Ennakoiva analytiikka – Aikasarjaennustaminen

Ennakoiva analytiikka – määrällisen muuttujan ennakointi

Ennakoiva analytiikka – kategorisen muuttujan ennakointi

Lisämateriaali