Data-analytiikka Pythonilla

Python-ohjelmointikieli on joustava, tehokas ja ilmainen väline, jolla sujuu datan siivoaminen, kuvaileva analytiikka, selittävä analytiikka, aikasarjojen analysointi, ennakoiva analytiikka ja koneoppimisen mallit.

Python on tällä hetkellä suosittu ohjelmointikieli:

Näin pääset alkuun

Dataan tutustuminen ja datan valmistelu

Kuvaileva analytiikka

Selittävä analytiikka

  • Ristiintaulukointi – näin laadit ristiintaulukoinnin, esität sen graafisesti ja testaat onko riippuvuus tilastollisesti merkitsevää
  • Tunnuslukujen vertailu – näin vertailet tilastollisia tunnuslukuja eri ryhmissä ja  testaat erojen merkitsevyyttä
  • Korrelaatio – hajontakaavio, korrelaatiokerroin ja sen merkitsevyyden testaaminen.

Aikasarjat

  • Aikaleimat – tekstimuotoisten aikatietojen avaaminen ja aikatietojen luominen
  • Aikasarjat – aikasarjojen käsittely ja esittäminen.

Ennakoiva analytiikka – Aikasarjaennustaminen

Ennakoiva analytiikka – Regressiomalleja

Ennakoiva analytiikka – Luokittelumalleja

Lisämateriaali