Webropol

Päivitetty 2.4.2019.

Webropol on työkalu nettikyselyiden toteuttamiseen ja raportointiin. Webropolin löydät osoitteesta webropol.fi

Monissa oppilaitoksissa on käytössä Haka-kirjautuminen. Tällöin sisäänkirjatuminen täytyy tehdä oppilaitoskohtaisessa osoitteessa. Esimerkiksi Haaga-Helia ammattikorkeakoulun opiskelijat kirjautuvat opiskelijatunnuksellaan osoitteessa webropol.haaga-helia.fi

Suosittelen Webropolin uusimman 3.0 version käyttöä version 2.0 sijasta. Pääset 3.0 versioon kirjauduttuasi Webropoliin: Valitse ylhäältä linkki 3.0-versioon.

Webropolin 3.0-versiosta löydät oppaan valitsemalla ylhäältä ?Ohje. Oppaaseen pääset myös osoitteella https://new.webropolsurveys.com/content/manuals/Manuaali_3.0.pdfhttps://new.webropolsurveys.com/content/manuals/Manuaali_3.0.pdf

Tärkeä huomautus kyselylomakkeen tekijälle!

Käytä Webropol-kyselylomakkeella tilanteeseen sopivia kysymystyyppejä:

  • Monivalinta-kysymys sopii vain kysymyksiin, joissa vastaaja saa valita tarjotuista vaihtoehdoista useammankin kuin yhden.
  • Käytä Valinta-kysymystä, jos vastaaja saa valita tarjotuista vaihtoehdoista vain yhden.
  • Matriisi (Asteikko) sopii tilanteisiin, joissa kysyt mielipidettä useisiin eri asioihin käyttäen samaa mielipideasteikkoa.

Webropol 3.0 raportointi

Webropol 3.0:ssa on helppokäyttöiset raportointitoiminnot, joita voit käyttää myös vanhemmalla versiolla laadittujen kyselyiden yhteydessä.

Kokosin keskeisimmistä toiminnoista lyhyen yhteenvedon: wraportointi.pdf