Paha piirakkakaavio

Päivitetty 28.3.2013

Numerotietoa voidaan havainnollistaa kaavion avulla. Kaavio täyttää tarkoituksensa jos se pelkistää esitettävän asian helposti ymmärrettävään muotoon ja jos sen avulla lukija hahmottaa tiedon nopeammin kuin pelkkinä numeroina esitettynä. Piirakkakaavio on suosittu havainnollistamistapa. Suosiostaan huolimatta piirakkakaavion havainnollisuuden voi kyseenalaistaa.

Kahta lukua ei tarvitse havainnollistaa kaaviona

Kahden prosenttiluvun esittäminen piirakkakaaviona on tilaa vievä esitystapa. Monilla on tapana käyttää paljon vieressä olevaa kookkaampia piirakoita. Piirakka on myöskin epätarkka. Vai osaatko päätellä siivujen prosenttiosuudet ilman, että prosenttiluvut ovat kaaviossa näkyvillä? Saman tiedon saan ilmaistua täsmällisemmin ja lyhyemmin suorasanaisessa lauseessa: Tutkituista 7,5 % (24 kpl) oli naisia ja 92,5 % (296 kpl) miehiä. Mielestäni kahden prosenttiluvun tapauksessa suoransanainen kertominen on riittävän havainnollinen.

Pylväskaavio toimi piirakkakuviota paremmin

En voi suositella piirakkakaaviota useammankaan prosenttiluvun esittämiseen. Vai mitä mieltä olet piirakkakaavion tarkkuudesta ja havainnollisuudesta verrattuna vaakapylväskaavioon?

Piirakkakaavion siivujen kokojen silmämääräinen vertailu ei ole helppoa. Yllä olevasta piirakkakaaviosta näen, että siivut ovat kuta kuinkin samankokoisia. Samoista luvuista tehty pylväskaavio sen sijaan paljastaa välittömästi, että C on suurin ja A on yhtäsuuri kuin B.

Erikoistehosteet vain pahentavat asiaa

Kolmiulotteiseksi tehostetun piirakkakaavion siivujen kokojen silmämääräinen vertailu on suorastaan mahdotonta. Osaisitko pelkän piirakkakaavion perusteella päätellä, että D on täsmälleen yhtäsuuri kuin A tai B?

Samoista luvuista tehty pylväskuvio paljastaa heti, että A, B ja D ovat samansuuruisia. Tilanne pahenee tästäkin, jos yksi tai useampia piirakkakaavion siivuista on repäisty piirakasta irralleen.

Piirakkakaaviota pahempi on monta piirakkakaaviota

Pahempi kuin piirakkakaavio on monta piirakkakaaviota. Koetapa vertailla onko siivujen A, B, C, D ja E kokojen järjestys erilainen eri piirakoissa. Tarkkasilmäinen ehkä pystyy huolellisen tarkastelun jälkeen vertailun tekemään, mutta havainnolliseksi esitystapaa ei voi sanoa.

Samoista luvuista laadittujen pylväskaavioiden avulla vertailu onnistuu. Vasemmanpuoleisen kaavion tapauksessa A, B, C, D ja E muodostavat nousevan sarjan. Keskimmäisessä kaaviossa C on pienin ja D suurin. Oikeanpuoleisessa kaaviossa A, B, C, D ja E muodostavat laskevan sarjan.

Yhteenveto

Älä käytä piirakkakaaviota. Älä ainakaan tutkimusraportissa.