Aihearkisto: Visualisoi

Tilastoaineiston visualisointi

Määrälliset muuttujat pivot-kaaviona

Päivitetty 9.12.2015

Olethan opetellut artikkelissa Pivot-kaaviot kuvatut toimet ennen tämän artikkelin lukemista?

Määrälliset muuttujat mittaavat määrää: euroja, vuosia, metrejä, kiloja jne.

Seuraavien esimerkkien aineistot ja pivot-taulukot löydät tiedostosta pivotchart3.xlsx.

Ryhmittely

Jos haluan laskea määrällisen muuttujan arvojen esiintymiskertoja, niin yleensä tarvitsen ryhmittelyä. Tarkastelen esimerkkinä ikäjakauman esittämistä. Esimerkkiaineistona käytän tiedoston pivotchart3.xlsx Data-aineistoa.

 • Valitsen yhden ja vain yhden solun aineiston alueelta.
 • Valitsen Insert-välilehdeltä PivotChart. Jos en vaihda Create PivotChart -ikkunan asetuksia, niin pivot-kaaviota varten muodostuu uusi taulukko (Sheet). Uudessa taulukossa ovat paikkavaraukset pivot-taulukolle ja pivot-kaaviolle.
 • Pivot-kaavion rakenteen määrittelen PivotChart Fields -kenttäluettelossa, joka on näkyvillä pivot-kaavion ollessa valittuna.
 • Raahaan ikä-muuttujan Values-ruutuun.
 • Vaihdan laskentaperusteeksi Sum sijasta Count.
 • Raahaan ikä-muuttujan Axis (Categories) -ruutuun.
 • Valitsen pivot-taulukosta solun, jossa on ensimmäinen ikä (20).
 • Valitsen Analyze-välilehdeltä Group Field (Ryhmän kenttä).

pivotkaavio11

 • Grouping-ikkunassa voin tarvittaessa vaihtaa Excelin ehdottamia ryhmittelyn aloituskohtaa, päättymiskohtaa ja ryhmävälin suuruutta.

Räätälöity ryhmittely

Edellä kuvaamallani Group Field -toiminnolla saan vain tasavälisiä ryhmittelyitä, joissa ryhmävälin suuruus on sama kaikissa ryhmissä. Seuraavassa määrittelen iälle ryhmittelyn 20-29, 30-39, 40-49, 50+. Jatkan suoraan edellisen esimerkin pivot-kaaviosta.

 • Poistan aiemman iän ryhmittelyn (valitsen pivot-taulukosta ensimmäisen ikäryhmän solun ja valitsen Analyze-Ungroup (Pura ryhmittely).
 • Valitsen pivot-taulukosta solut, joissa on iät 20-29.
 • Valitsen Analyze-Group Selection (Ryhmän valinta).
 • Valitsen pivot-taulukosta solut, joissa on iät 30-39.
 • Valitsen Analyze-Goup Selection.
 • Toistan edellä kuvattuja vaiheita kunnes kaikki ryhmät on luotu.

Excel nimeää ryhmät Group1, Group2, jne. Voin kirjoittaa nimien tilalle kuvaavammat nimet. Ryhmän nimen vieressä on -/+ -painike, josta voin piilottaa tai näyttää ryhmän yksityiskohtaiset tiedot.

Seuraavassa olen nimennyt ensimmäisen ryhmän 20-29 ja olen piilottanut kolmen ensimmäisen ryhmän yksityiskohtaiset tiedot. Huomaa, että pivot-kaavio näyttää tiedot sellaisena kuin ne ovat pivot-taulukossa.

pivotkaavio12

Itselläni on tapana tehdä ryhmittelyt etukäteen alkuperäiseen aineistoon. Lue lisää artikkelista Muuttujan arvojen ryhmittely ja muuttaminen.

Keskiarvo

Seuraavassa lasken palkkakeskiarvot koulutuksen mukaan:

 • Valitsen yhden ja vain yhden solun aineiston alueelta.
 • Valitsen Insert-välilehdeltä PivotChart. Jos en vaihda Create PivotChart -ikkunan asetuksia, niin pivot-kaaviota varten muodostuu uusi taulukko (Sheet). Uudessa taulukossa ovat paikkavaraukset pivot-taulukolle ja pivot-kaaviolle.
 • Pivot-kaavion rakenteen määrittelen PivotChart Fields -kenttäluettelossa, joka on näkyvillä pivot-kaavion ollessa valittuna.
 • Raahaan palkka-muuttujan Values-ruutuun.
 • Vaihdan laskentaperusteeksi Count sijasta Average.
 • Raahaan koulutus-muuttujan Axis (Categories) -ruutuun.
 • Siirrän pivot-taulukon Peruskoulu-solun 2. aste -solun yläpuolelle, jolloin koulutukset menevät koulutuksen pituuden mukaiseen järjestykseen.

Viimeistelyn jälkeen pivot-kaavio voisi näyttää seuraavalta:

pivotkaavio13

Vastausten lukumäärät (n) kirjoitin riviotsikoihin. Sain lukumäärät selville vaihtamalla hetkeksi laskentaperusteeksi Average sijasta Count.

Summa

Summa on käyttökelpoinen yhteenvetotapa esimerkiksi myyntitietojen yhteydessä. Seuraavassa käytän tiedoston pivotchart3.xlsx aineistoa Myynnit.

 • Valitsen yhden ja vain yhden solun aineiston alueelta.
 • Valitsen Insert-välilehdeltä PivotChart. Jos en vaihda Create PivotChart -ikkunan asetuksia, niin pivot-kaaviota varten muodostuu uusi taulukko (Sheet). Uudessa taulukossa ovat paikkavaraukset pivot-taulukolle ja pivot-kaaviolle.
 • Pivot-kaavion rakenteen määrittelen PivotChart Fields -kenttäluettelossa, joka on näkyvillä pivot-kaavion ollessa valittuna.
 • Raahaan Hinta-muuttujan Values-ruutuun. Laskentaperuste on valmiiksi Sum, koska jokaisella rivillä on arvo Hinta-muuttujalla.
 • Raahaan Myyjä-muuttujan Axis (Categories) -ruutuun.

Voin järjestää myyntisummat suuruusjärjestykseen valitsemalla Pivot-taulukon tai Pivot-kaavion pudotusvalikosta More Sort Options ja järjestämällä Sum of Hinta -mukaiseen järjestykseen. Viimeistelyn jälkeen pivot-kaavio voisi näyttää seuraavalta:

pivotchart21

Mainokset

Monivalinta pivot-kaaviona

Päivitetty 26.11.2015

Olethan opetellut artikkelissa Pivot-kaaviot kuvatut toimet ennen tämän artikkelin lukemista?

Monivalintakysymyksessä tarjotaan useita vaihtoehtoja, joista vastaaja voi valita useammankin kuin yhden. Jokainen monivalinnan vaihtoehto tallennetaan aineistoon omana sarakkeenaan. Jos vaihtoehto on valittu, niin aineistossa on arvo 1, muussa tapauksessa aineistoon voidaan jättää tyhjä kohta.

Seuraavassa käytän esimerkkinä kyselytutkimusaineistoa, jossa on kysytty työntekijän hyödyntämiä etuisuuksia: työterveyshuolto, lomaosake, kuntosali, hieroja. Esimerkkiaineisto ja pivot-kaaviot löytyvät tiedostosta pivotchart2.xlsx.

 • Valitsen yhden ja vain yhden solun aineiston alueelta.
 • Valitsen Insert-välilehdeltä PivotChart. Jos en vaihda Create PivotChart -ikkunan asetuksia, niin pivot-kaaviota varten muodostuu uusi taulukko (Sheet). Uudessa taulukossa ovat paikkavaraukset pivot-taulukolle ja pivot-kaaviolle.
 • Pivot-kaavion rakenteen määrittelen PivotChart Fields -kenttäluettelossa, joka on näkyvillä pivot-kaavion ollessa valittuna.
 • Raahaan työterveyshuolto-muuttujan Values-ruutuun.
 • Raahaan lomaosake-muuttujan Values-ruutuun.
 • Raahaan kuntosali-muuttujan Values-ruutuun.
 • Raahaan hieroja-muuttujan Values-ruutuun.

pivotkaavio7

Tässä vaiheessa lasketut arvot ovat pivot-taulukossa sarakkeittain, koska Excel on sijoittanut Values-palikan Legend (Series)-ruutuun. Pivot-kaaviossa tämä näkyy siten, että jokainen pylväs muodostaa oman arvosarjansa ja näkyy omalla värillään.

 • Raahaan Legend (Series)-ruudun Values-palikan Axis (Categories)-ruutuun.
 • Kirjoitan pivot-taulukkoon monivalinnan vaihtoehtojen nimet nimien Count of työterveyshuolto jne. tilalle. Excel ei kelpuuta muuttujan nimenä esiintyvää työterveyshuolto pivot-taulukon riviotsikoksi, joten lisään nimen perään välilyönnin.

pivotkaavio9

Yleensä monivalinnan pylväät kannattaa järjestää pituusjärjestykseen.

 • Napsautan hiiren oikeaa painiketta jonkin pivot-taulukon lukumäärän päällä ja valitsen Sort – Sort Largest to Smallest.

Pienen viimeistelyn jälkeen pivot-kaavio voisi näyttää seuraavalta.

pivotkaavio10

Jos haluan tarkastella asiaa ryhmittäin esimerkiksi sukupuolen mukaan, niin voin vielä raahata ryhmittelevän muuttujan Legend (Series) -ruutuun.

Pivot-kaaviot

Päivitetty 5.2.2016

Tässä artikkelissa kirjoitan pylväskaavioista. Oletan, että osaat jo entuudestaan laatia ja muotoilla pylväskaavioita. Jollet osaa, niin opit perusasiat itseopiskelupaketista kaavio.xlsx.

Pivot-kaavioilla laadin nopeasti monipuolisia yhteenvetoja isosta aineistosta. Aineiston täytyy olla asianmukaiseen muotoon tallennettu artikkelin Tilastoaineiston tallentaminen mukaisesti. Tämän artikkelin esimerkeissä käytetyn aineiston ja pivot-kaaviot löydät tiedostosta pivotchart.xlsx.

Yksinkertainen pivot-kaavio

Tarkastelen pivot-kaaviota, josta näen kuinka moni työntekijä on kuinkakin tyytyväinen johtoon:

 • Valitsen yhden ja vain yhden solun aineiston alueelta.
 • Valitsen Insert-välilehdeltä PivotChart – PivotChart & PivotTable. Jos en vaihda Create PivotChart -ikkunan asetuksia, niin pivot-kaaviota varten muodostuu uusi taulukko (Sheet). Uudessa taulukossa ovat paikkavaraukset pivot-taulukolle ja pivot-kaaviolle.
 • Pivot-kaavion rakenteen määrittelen PivotChart Fields (Pivot-kaavion kentät) -kenttäluettelossa, joka on näkyvillä pivot-kaavion ollessa valittuna.
 • pivotkaavio1Raahaan tyytyväisyys johtoon -muuttujan Values-ruutuun. Excel laskee havaintojen lukumäärän (jos havaintoja puuttuu) tai havaintojen summan (jos jokaisella aineiston rivillä on havainto). Muuttujan tyytyväisyys johtoon -tapauksessa Excel laskee havaintojen summan. Muutan tämän lukumääräksi.
 • Napsautan Values-ruutuun raahaamaani palikkaa. Valitsen esiin tulevasta pudotusvalikosta Value Field Settings (Arvokentän asetukset).
 • Valitsen Value Field Settings -ikkunassa laskentaperusteeksi Count (Määrä) ja napsautan OK.

Tässä vaiheessa pivot-kaavion pylväs esittää havaintojen lukumäärän.

pivotkaavio2

Raahaan tyytyväisyys johtoon -muuttujan Axis (Categories) (Akseli) -ruutuun. Axis (Categories) on tarkoitettu kaavion luokka-akselin luokille. Tässä tapauksessa luokkia ovat muuttujan tyytyväisyys johtoon arvot 1, 2, 3, 4 ja 5. Arvojen sanalliset selitteet kirjoitan suoraan Pivot-taulukkoon numeroiden 1, 2, 3, 4 ja 5 tilalle.

Viimeistelyn jälkeen kaavio voisi näyttää seuraavalta:

pivotkaavio5

Tavallisista kaavioista poiketen pivot-kaaviossa on ylimääräisiä ”painikkeita”, joiden avulla voin lajitella ja suodattaa. Jos kaavio on valittuna, niin voin piilottaa ylimääräiset painikkeet valitsemalla Analyze-välilehdeltä Field Buttons – Hide All (Kenttäpainikkeet – Piilota kaikki).

Ryhmitelty pivot-kaavio

Jos raahaan sukupuoli-muuttujan Legend (Series) (Selite) -ruutuun, niin tuloksena on ryhmitelty pylväskaavio, jossa on erikseen arvosarja miehille ja naisille. Jos kaaviossa ei ole selitettä (Legend), joka selittää värien merkityksen, niin se kannattaa lisätä.

pivotkaavio4

Kun kaavio on valittuna, niin käytettävissä on Design (Rakenne) -välilehti. Kokeile Design-välilehden Switch Row/Column (Vaihda rivi tai sarake) -toimintoa. Seuraa muutoksia kenttäluettelossa, pivot-kaaviossa ja pivot-taulukossa niin opit ymmärtämään kaavion ja taulukon rakennetta.

Prosentteja lukumäärien sijasta

Jos haluan esittää lukumäärät prosentteina, niin napsautan oikean reunan kenttäluettelon Values-ruudun palikkaa ja valitsen esiin tulevasta valikosta Value Field SettingsValue Field Settings -ikkunasta valitsen Show Values As (Näytä arvot muodossa) -välilehden ja valitsen pudotusvalikosta esitystavaksi % of Column Total (Prosenttia sarakkeen summasta).

Pylväiden järjestys

Excel järjestää pivot-taulukon rivit ja pivot-kaavion pylväät luokkien mukaiseen numero/aakkosjärjestykseen. Voin vaihtaa järjestyksen pivot-taulukon Row Labels -pudotusvalikosta tai pivot-kaaviossa olevan painikkeen pudotusvalikosta (painike on näkyvillä, jollet ole piilottanut sitä Analyze – Field Buttons – Hide All -toiminnolla). Pudotusvalikon More Sort Options (Lisää lajitteluvaihtoehtoja) -valinnalla löydät tarjolla olevat vaihtoehdot:

 • Voit järjestää luokkien mukaiseen nousevaan tai laskevaan numero/aakkosjärjestyskeen.
 • Voit järjestää lukumäärien/prosenttien mukaiseen järjestykseen (eli pylväiden pituuden mukaiseen järjestykseen).

Jos haluat muunlaisen järjestyksen, niin voit siirtää hiirellä pivot-taulukon riviotsikoita riviltä toiselle. Jos esimerkiksi laadin pivot-kaavion koulutus-muuttujasta, niin luokkien mukainen numero/aakkkosjärjestys ei ole toivottu:

pivotkaavio6

Valitsen pivot-taulukosta solun, jossa on teksti Peruskoulu ja raahaan solun reunasta kiinni pitäen ensimmäiseksi, jonka jälkeen koulutukset ovat koulutuksen pituuden mukaisessa järjestyksessä.

Puuttuvat havainnot (blank)

Jos käytän koulutus-muuttujaa Values-ruudussa, niin pivot-taulukon ja pivot-kaavion (blank) viittaa puuttuviin havaintoihin. Puuttuvien havaintojen lukumäärä ei kuitenkaan ole näkyvillä.

Selitys: Excel laskee kuinka monta havaintoarvoa on koulutus-sarakkeen niissä soluissa, joista koulutus puuttuu. Vastaus on tietenkin: ei yhtään.

Ratkaisu: Käytän Values-ruudussa koulutus-muuttujan sijasta nro-muuttujaa (laskentatavaksi täytyy muuttaa sum sijasta count), jolla on havainto jokaisella rivillä.

Jos aineistossa ei ole valmiiksi juoksevaa numerointia, niin sellainen kannattaa lisätä. Tätä juoksevaa numerointia kannattaa käyttää pivot-kaavioiden Values-ruudussa jos olet laskemassa lukumääriä tai lukumääriin pohjautuvia prosentteja. Näin saan tietää myös puuttuvien havaintojen lukumäärän.

Seuraavaksi

Lue myös pivot-kaavioista kirjoittamani jatkoartikkelit:

Sparkline-kaaviot

Päivitetty 5.3.2014

Hyvin laaditusta taulukosta on helppo tarkastella yksittäisiä numeroita. Tämän lisäksi usein on tarpeen saada kokonaisnäkemys numeroiden kehityssuunasta tai jakaumasta. Sparklines-kaaviot ovat helppo ja nopea tapa kokonaisnäkemyksen muodostamiseen.

Seuraavaan taulukkoon on kirjattu myynnin määrät miljoonina euroina neljällä eri alueella vuosineljänneksittäin. Taulukon viereen lisätyt sparkline-viivat näyttävät myynnin kehityksen kullakin alueella. Taulukon alapuolelle lisätyt sparkline-pylväät näyttävät myynnin alueittaisen jakauman kullakin vuosineljänneksellä.

sparkli1

Sparkline-kaaviot ovat olleet Excelissä versiosta Excel 2010 alkaen. Voin lisätä Sparkline-kaavioita seuraavasti:

 • Valitsen solut, joihin haluan Sparkline-kaaviot.
 • Valitsen Insert (Lisää) -välilehdeltä Sparkline-kaavion.
 • Määritysikkunassa määritän, mistä arvoalueesta luon Sparkline-kaaviot.
 • OK.

Kun napsautan Sparkline-kaavioita, niin kaikki samalla kertaa luodut Sparkline-kaaviot tulevat valituiksi. Voin säätää valittuja kaavioita Design (Rakenne) -välilehdellä. Erityisesti tarkistan Axis (Akseli) -asetukset. Edellä olleessa esimerkissä olen säätänyt pylväiden pystyakselin pienimmäksi arvoksi 0 ja suurimman arvon samaksi kaikissa kaavioissa. Edellä olleessa esimerkissä en ole yhdenmukaistanut Sparkline-viivojen pystyakselia. Tällöin en voi vertailla Sparkline-viivoista myynnin määriä eri alueilla. Sen sijaan näen selkeästi myynnin kehityksen kullakin alueella.

Kannattaa tutustua ja kokeilla myös muihin Design (Rakenne) -välilehden asetuksiin.

Opi lisää Excel-esimerkeistä sparklin.xlsx.

Taulukoita ja pylväitä

Päivitetty 12.3.2014

Nykyaikainen yhteiskunta pyörii numeroiden ympärillä. Päätöksiä tehdään numeroiden pohjalta. Ei ole yhdentekevää, mistä numerot tulevat? Luotettavasta lähteestä asianmukaisia menetelmiä käyttäen tuotetut numerot ovat painavampia kuin epämääräisestä lähteestä peräisin olevat numerot. Useimmat päätöksenteossa käytettävät numerot ovat tiedon keräämisen ja jalostamisen tuloksia.

Tiedon kerääminen

Tietoa kerätään muiden muassa seuraavilla tavoilla:

 • Yritysten tietokantoihin tietoa kerääntyy päivittäisten toimintojen seurauksena (myyntitietoja, laskutustietoja, asiakaspalautteita, yrityksen nettisivujen käyttäjätilastoja jne.)
 • Monien laitosten ja instituutioiden tehtäviin kuuluu tietojen kerääminen (Tilastokeskus, Suomen Pankki, ETLA jne.)
 • Ihmisten mielipiteitä (asiakastyytyväisyydestä, ostoaikeista, työtyytyväisyydestä jne.) kerätään kyselylomakkeilla.

On tärkeää, että tiedon lähde ja keruutapa on hyvin dokumentoitu. Näin voidaan arvioida kerätyn tiedon luotettavuutta.

Tiedon jalostaminen

Kerätyt tiedot ovat harvoin sellaisenaan käyttökelpoisia päätöksenteossa. Tiedoista jalostetaan yhteenvetoja ja analyyseja, joista saadaan päätöksenteossa hyödynnettäviä numeroita.

On tärkeää, että yhteenvetojen ja analyysien laskentamenetelmät ovat hyvin dokumentoitu. Numeroillahan ei ole mitään arvoa, jos niiden luotettavuudesta ei ole takeita.

Taulukoita ja pylväitä

Numerot (lukumäärät, prosentit, eurot, keskiarvot jne.) esitetään yleensä taulukoina. Taulukko on selkeä ja täsmällinen esitystapa, jonka etuja ovat ainakin seuraavat:

 • Hyvin laadittu taulukko esittää numerotiedon tarkasti ja täsmällisesti ja täyttää vaativankin lukijan tiedon tarpeen.
 • Samassa taulukossa voidaan esittää sekä lukumääriä että prosentteja.
 • Samassa taulukossa voidaan esittää useita tunnuslukuja, esimerkiksi keskiarvo, keskihajonta, n-arvo jne.

Taulukon sisältöä voin rikastaa tekemällä vertailuja ja/tai prosentuaalisia vertailuja esimerkiksi koko otokseen, aiempaan ajankohtaan tai toiseen tutkimukseen.

Joissain tapauksissa on hyödyllistä havainnollistaa taulukon sisältöä pylväskuviona. Pylväskuvion etuja ovat ainakin seuraavat:

 • Hyvin laadittu kuvio voi antaa yhdellä silmäyksellä havainnollisen yhteenvedon arvojen jakaumasta.
 • Numeroihin tottumaton lukija vertailee pylväiden pituuksia helpommin kuin numeroita.

Olen kerännyt sinua varten hyviä ja suositeltavia käytänteitä taulukoiden ja pylväiden käyttöön. Toivottavasti saat Excel-tiedoston taulpylv.xlsx esimerkeistä ideoita ja malleja omiin taulukoihin ja pylväskuvioihin.

Visuaalinen taulukko

Tämän artikkelin esimerkkitaulukot vistaul.xlsx

Huomautus: Jos oman organisaatiosi raportointiohje on ristiriidassa tämän artikkelin suositusten kanssa, niin noudata oman organisaatiosi raportointiohjetta.

Numerot pääosassa

Jos tarkoitat taulukon muiden luettavaksi, niin taulukon ulkoasu kannattaa viimeistellä harkiten.

Numerot ovat taulukon varsinainen sisältö. Hyvässä taulukossa numerot ovat pääosassa ja helposti luettavissa. Tasaa luvut solun oikeaan reunaan. Luettavuuden parantamiseksi myös sarakeotsikot kannattaa tasata samalla tavalla solun oikeaan reunaan. Säädä esitettävien lukujen tarkkuus lukijalle sopivaksi:

 • Desimaaleja vain sen verran kuin arvelet lukijan tarvitsevan.
 • Isot luvut vain sillä tarkkuudella kuin arvelet lukijan tarvitsevan. Jos esität lukuja esimerkiksi miljoonien tarkkuudella, niin voit lyhentää luvut. Tällöin tietenkin ilmoitat sarakeotsikossa tai taulukon otsikossa esitettyjen lukujen yksikön.

Tekstiä tarvitaan otsikoiksi ja selitykseksi sen verran että lukija voi ymmärtää taulukon asiayhteydestään irrotettunakin.

Järjestä ja ryhmittele taulukon tiedot mahdollisimman havainnollisesti. Käytä ryhmittelyn apuna ensisijaisesti tyhjää tilaa. Joissain tapauksissa voit käyttää hillittyä vaakaviivaa. Isojen taulukoiden luettavuutta voit parantaa asettamalla joka toisen rivin taustaväriksi esimerkiksi vaalean harmaan.

Taulukossa 1 on paljon lukuja. Luettavuuden parantamiseksi on käytetty seuraavia keinoja:

 • Luvut on lyhennetty miljooniksi euroiksi.
 • Lukujen luettavuutta on parannettu tuhaterottimella (väli kolmen viimeisen  numeron (satojen miljoonien) edessä.
 • Otsikot on erotettu muusta tiedosto hillityillä harmailla viivoilla.
 • Sarakkeiden väliin on jätetty tyhjää tilaa luettavuuden helpottamiseksi.
 • Rivien luettavuutta on helpotettu joka toisen rivin vaalean harmaalla taustalla.
 • Yhden rivin kohdalla on jaettu riviotsikko kahdelle riville, koska muutoin taulukko ei olisi mahtunut sivun leveyteen.

Taulukko 1. Yritysten velat, milj. euroa (Lähde: Rahoitustilinpito, Tilastokeskus 2013)

vistaul1

Jos haluat korostaa joitain taulukon osia, niin hillitty taustaväri tai kehys sopii hyvin tarkoitukseen. Myös fontin väriä, lihavointia tai kursivointia voi harkiten käyttää.

Taulukossa 2 lukijan huomio kiinnitetään siihen, että kahden koulutusalan kohdalla uusien opiskelijoiden lukumäärä on pudonnut selvästi.

Taulukko 2. Ammattikorkeakoulujen opiskelijat koulutusalan mukaan 2012-2013 (Lähde: Ammattikorkeakoulutus, Tilastokeskus 2013)

vistaul2

Lähde näkyviin

Jos tieto on peräisin muualta kuin itseltäsi, niin kerro tiedon lähde. Näin on menetelty taulukossa 1 ja taulukossa 2.

Muista n

Jos esität taulukossa prosentteja, niin lukijan täytyy nähdä lukumäärä (n), josta prosentit on laskettu. Jos esität taulukossa keskiarvoja tai muita tunnuslukuja, niin lukijan täytyy nähdä niiden arvojen lukumäärä (n), joiden pohjalta tunnusluku on laskettu.

Taulukossa 3 n nähdään taulukon viimeiseltä riviltä (Vastauksia).

Taulukko 3. Kanta väittämään ’Taustamusiikiksi sopii jazz’ asiakkuuden potentiaalisuuden mukaan
vistaul3

Järjestä

Jos taulukossa esitettävillä asioilla ei ole luontaista järjestystä, niin järjestä numerotiedon mukaiseen järjestykseen (lukumäärän, prosentin, keskiarvon jne. mukaan). Taulukko 4 on järjestetty tyytyväisyyskeskiarvojen mukaiseen järjestykseen.

Taulukko 4. Tyytyväisyyskeskiarvoja, asteikko 1-5 (1=erittäin tyytymätön, 5=erittäin tyytyväinen)

vistaul4

Aiemmin esitetyn taulukon 2 järjestys voi näyttää mielivaltaiselta. Se ei kuitenkaan ole mielivaltainen, vaan on peräisin Opetushallinnon koulutusluokituksesta.

Fontti

Jos taulukko on raportin osana, niin fontin ei tarvitse välttämättä olla sama kuin raportin tekstin fontti. Tärkeintä on, että taulukosta toiseen käytetään samaa fonttia.

Taulukon fonttikoko voi olla sama tai hieman pienempi kuin raportin tekstin fonttikoko. Ison taulukon voi esittää muita taulukoita pienemmällä fontilla, mutta tämä ei ole suotavaa.

Liian iso taulukko

Jos taulukko ei mahdu sivulle, niin mieti

 • onko kaikki taulukossa esitettävä välttämätöntä vai voitko karsia jotain pois
 • voitko pilkkoa taulukon useammaksi pienemmäksi taulukoksi
 • jos kyseessä on aikasarja, niin voitko esittää sen taulukon sijasta viivakaaviona.

Leveyssuunnassa liian ison taulukon voit sijoittaa sivulle pienennettynä. Tämä ei näytä kovin hyvältä ja on vaikeasti luettava erityisesti heikkonäköiselle.

Taulukko 5. Kanta väittämään ’Taustamusiikiksi sopii jazz’ asiakkuuden potentiaalisuuden ja sukupuolen mukaan (taulukko on liian leveä ja sitä on pienennetty)

vistaul5

Joissain tapauksissa leveän taulukon voi luontevasti kaventaa sijoittamalla taulukon osia allekkain. Taulukon 5 sisältö voidaankin esittää taulukkona 6 ilman pienentämistä.

Taulukko 6. Kanta väittämään ’Taustamusiikiksi sopii jazz’ asiakkuuden potentiaalisuuden ja sukupuolen mukaan (parempi esitystapa kuin taulukko 5)

vistaul6

Taulukko vai graafinen esittäminen?

Valitse esitystapa tarkoituksen ja lukijan mukaan.

Taulukon etuja ovat ainakin seuraavat:

 • Hyvin laadittu taulukko esittää numerotiedon tarkasti ja täsmällisesti ja täyttää vaativankin lukijan tiedon tarpeen.
 • Samassa taulukossa voidaan esittää sekä lukumääriä että prosentteja.
 • Samassa taulukossa voidaan esittää useita tunnuslukuja, esimerkiksi keskiarvo, keskihajonta, n-arvo jne.

Graafisen esittämisen etuja ovat ainakin seuraavat:

 • Hyvin laadittu kaavio voi antaa yhdellä silmäyksellä havainnollisen yhteenvedon tarkasteltavasta asiasta.
 • Numeroihin tottumaton lukija vertailee pylväiden pituuksia helpommin kuin numeroita.
 • Ajallista kehitystä on helpompi seurata viivakaaviosta kuin numerotaulukosta.

Usein kysyttyä

Kysymys: Eikö taulukko kannattaisi viivoittaa vaaka- ja pystyviivoin, jotta taulukon tiedot erottuisivat paremmin toisistaan.

Vastaus: Vertaa seuraavia taulukoita:

vistaul7

vistaul1

Viivoitetussa taulukossa katse kiinnittyy helposti viivoitukseen eikä taulukon pääosassa oleviin lukuihin.

Tämän artikkelin esimerkkitaulukot vistaul.xlsx

Ruutu- ja janakaavio

Päivitetty 9.12.2016

Viiden luvun yhteenveto (pienin, alaneljännes, mediaani, yläneljännes, suurin) kuvailee hyvin määrällisen muuttujan arvojen jakaumaa. Viiden luvun yhteenvetoa voin havainnollistaa ruutu- ja janakaavion avulla. Ruutu- ja janakaaviota kutsutaan myös laatikko-ja viiksikaavioksi, laatikko- ja viivakaavioksi, box & whisker -kaavioksi ja boxplotiksi.

Ruutu- ja janakaavion voin esittää vaakaasennossa tai pystyasennossa. Ruutu- ja janakaavion rakenneosat ovat ruutu ja ruudun päissä olevat janat:

 • Ruudun vasen reuna/alareuna vastaa alaneljännestä ja oikea reuna/yläreuna yläneljännestä. Alaneljänneksen ja yläneljänneksen määritelmästä seuraa, että 25 % havainnoista jää alaneljänneksen alapuolelle ja 25 % yläneljänneksen yläpuolelle. Ruudun sisään piirretty viiva vastaa mediaania. Alaneljänneksen ja mediaanin väliin jää 25 % havainnoista; mediaanin ja yläneljänneksen väliin 25 % havainnoista.
 • Janojen päät vastaavat pienintä ja suurinta.

laatikkokaavio

Viiden luvun yhteenveto pilkkoo havaintoalueen neljään neljännekseen. Ruutu- ja janakaavio tuo tämän havainnollisesti esiin.

Excel 2016 sisältää uutuutena ruutu- ja janakaaviolajin. Vanhoissa Excelin versioissa ei ole valmiina ruutu- ja janakaaviolajia, mutta pienellä kikkailulla voin laatia ruutu- ja janakaavion. Esimerkiksi seuraavan ruutu- ja janakaavion olen laatinut Excelillä.

laatikkokaavio3

Esimerkkikaaviosta näen yhdellä silmäyksellä, että osaston 1 palkat ovat suurimmat, osaston 3 palkat pienimmät ja eniten vaihtelua on osaston 2 palkoissa.

Ohjeet ja esimerkit ruutu- ja janakaavion laadintaan Excelillä löydät tiedostosta kaavio2.xlsx. Excel 2016 sisältää ruutu- ja janakaavion omana kaaviolajinaan; katso kaavio1.xlsx.