Excelin tietopalkit

Päivitetty 2.2.2019.

Voin havainnollistaa taulukon lukuja lisäämällä tietopalkit suoraan lukuja sisältäviin soluihin:

  • Valitsen solut, joiden sisältämiä lukuja haluan havainnollistaa.
  • Valitsen Home (Aloitus) -välilehdeltä Conditional Formatting – Data Bars (Ehdollinen muotoilu – Tietopalkit) ja valitsen haluamani värin.

Palkkien pituus määräytyy siten että suurimman luvun omaavan solun tietopalkki on koko solun mittainen (vasemmanpuoleisimmat palkit seuraavassa kuvassa).

Voin vaihtaa palkkien ominaisuuksia:

  • Valitsen solut, joissa palkit ovat (yhden solun valitseminenkin riittää).
  • Valitsen Home (Aloitus) -välilehdeltä Conditional Formatting – Manage Rules (Ehdollinen muotoilu – Hallitse sääntöjä).
  • Napsautan Edit Rule (Muokkaa sääntöä) -painiketta. Jos samoihin soluihin kohdistuu useampia ehdollisen muotoilun sääntöjä, niin ennen Edit Rule -painikkeen napsauttamista napsautan sääntöä, jota haluan muuttaa.

Seuraavassa olen muuttanut palkkien minimiä (1) ja maksimia (5). Edellisen kuvan keskimmäisissä palkeissa näet muutoksen vaikutuksen. Voisin myös valita näytettäväksi pelkästään palkit (Show Bar Only) kuten edellisen kuvan oikeanpuoleisimmissa palkeissa.

Vaihtamalla palkkien suuntaa (Bar Direction) voin toteuttaa esimerkiksi seuraavan kuvan palkit (olen vaihtanut miesten palkkien suunnan).

Pääsen eroon palkeista valitsemalla Home (Aloitus) -välilehdeltä Conditional Formatting – Clear Rules (Ehdollinen muotoilu – Poista säännöt). Voin valita, poistanko valittujen solujen säännöt vai koko laskentataulukon säännöt.