Excelin väriasteikot

Päivitetty 1.2.2019.

Voin havainnollistaa taulukon lukuja värjäämällä solut lukuarvosta riippuvalla värillä:

  • Valitsen solut, joiden sisältämiä lukuja haluan havainnollistaa.
  • Valitsen Home (Aloitus) -välilehdeltä Conditional Formatting – Color Scales (Ehdollinen muotoilu – Väriasteikot) ja valitsen haluamani väriasteikon. Valittavana on kaksivärisiä (2-Color Scale) ja kolmivärisiä (3-Color Scale) asteikoita.

Esimerkiksi seuraavassa havainnollista 5-portaisen mielipideasteikon tyytyväisyyskeskiarvoja kolmivärisellä asteikolla. Keskikohtaa (3) pienemmät arvot ovat sitä punaisempia mitä kauempana ne ovat keskikohdasta. Keskikohta (3) on valkoinen. Keskikohtaa (3) suuremmat arvot ovat sitä sinisempiä mitä kauempana ne ovat keskikohdasta.

Voin vaihtaa väriasteikon ominaisuuksia:

  • Valitsen väriasteikolla varusteutut solut (yhden solun valitseminenkin riittää).
  • Valitsen Home (Aloitus) -välilehdeltä Conditional Formatting – Manage Rules (Ehdollinen muotoilu – Hallitse sääntöjä).
  • Napsautan Edit Rule (Muokkaa sääntöä) -painiketta. Jos samoihin soluihin kohdistuu useampia ehdollisen muotoilun sääntöjä, niin ennen Edit Rule -painikkeen napsauttamista napsautan sääntöä, jota haluan muuttaa.

Seuraavassa olen määrittänyt kolmivärisen asteikon, jossa pienin arvo 1 on punainen, arvo 3 on valkoinen ja suurin arvo 5 on sininen.

Pääsen eroon väriasteikosta valitsemalla Home (Aloitus) -välilehdeltä Conditional Formatting – Clear Rules (Ehdollinen muotoilu – Poista säännöt). Voin valita, poistanko valittujen solujen säännöt vai koko laskentataulukon säännöt.

Huomaathan, että mustavalkotulostukseen tarkoitetuissa esityksissä ei pidä käyttää väriasteikkoa.