Webropol raportit

En päivitä enää tätä Webropol 2.0 artikkelia. Suosittelen käyttämään uudempaa Webropol 3.0 versiota.

Päivitetty 25.4.2013

Tämä artikkeli ei korvaa Webropolin raportointiopasta, mutta voi auttaa sinut nopeasti alkuun. Lue raportointiopasta, jos tämän artikkelin ohjeet eivät riitä. Kirjauduttuasi Webropoliin löydät raportointioppaan seuraavasti:

  • Napsauta MyWebropol (oikealla ylhäällä).
  • Valitse keskimmäisestä (Suomi) alasvetovalikosta Webropol 2.0 Raportointiopas.

Raportin luominen

Pääset katsomaan vastausten yhteenvedon valitsemalla Raportti ja yhteenveto -välilehdellä ylhäältä vasemmalta Perusraportti. Perusraportti avautuu erilliseen ikkunaan (sinun täytyy ehkä sallia ponnahdusikkunat). Jos vastausten yhteenveto ei tule suoraan näkyviin, niin valitse alasvetovalikosta katsottavaksi raportiksi Perusraportti. Perusraportti näyttää valintakysymykset pylväskaavioina ja asteikkokysymykset taulukoina, joissa on lukumäärät ja keskiarvot.

Voit suodattaa eli poimia tarkasteltavaksi tiettyyn kysymykseen tietyllä tavalla vastanneet (Suodata) tai voit ristiintaulukoida vastauksia valitsemasi kysymyksen vastausten kanssa (Vertaile vastaajaryhmiä).

wpol3

Voit säätää taulukoiden ja kaavioiden asetuksia (Kuvaajien asetukset ja Kuvaajien ulkoasu). Voit valita, mitkä kysymykset näytät raportissa (Valitse mitkä kysymykset näytetään raportissa).

Muokatun perusraportin voit tallentaa nimellä (Tallenna nimellä). Tallennettuihin raportteihin pääset myöhemmin vasemman yläkulman alasvetovalikon kautta.

Muokatussa raportissa pääset yksittäisen kysymyksen asetuksiin Asetukset-painikkeella:

wpol4

Asetusten Vastausvaihtoehtojen asetukset -välilehdellä voit määrittää arvot, joita ei huomioida keskiarvojen laskennassa. Poista tarkoittaa, että arvoa ei oteta mukaan keskiarvon ja muiden tunnuslukujen laskentaan. Seuraavassa vastausvaihtoehtoa 6 (Ei kokemusta asiasta) ei oteta mukaan keskiarvoihin. Arvo kuitenkin näkyy lukumäärä- ja prosenttitaulukoissa, koska vaihtoehtoa Piilota ei ole valittu.

Webropol numeroi asteikon vaihtoehdot siten että ensimmäinen vaihtoehto on 1, toinen vaihtoehto 2 jne. Tarvittaessa voit vaihtaa numeroinnin muuttamalla Painoarvo-sarakkeen lukuja. Tällä on vaikutusta keskiarvoihin.

Lopuksi voit sulkea asetukset napsauttamalla Käytä ja sulje -painiketta.

Raportti Exceliin

Voit viedä raportin Exceliin jatkotyöstettäväksi:

  • Valitse oikealta ylhäältä Vie-alasvetovalikosta Excel.
  • Valitse Kysymysyhteenvedot per välilehti.
  • Napsauta Vie-painiketta.
  • Avaa tai tallenna Excel-tiedosto.

Voit muokata taulukoita ja kaavioita Excelin tavanomaisilla toiminnoilla.

Raportin julkaiseminen

Raportin yläreunan Lisätoiminnot-valikosta voit julkaista raportin (Julkaise raportti). Webropol antaa julkaistun raportille linkin (nettiosoitteen). Jos et lukitse nykyisiä vastauksia, niin nettiosoitteessa oleva raportti päivittyy automaattisesti uusien vastausten myötä.

Analysoi

Raportin kunkin kysymyksen vieressä oikealla on Analysoi-linkki. Linkki vie Insight-ohjelmaan, jossa voit valita muiden muassa

  • Yleiskuva (perustunnusluvut ja korrelaatiokertoimet)
  • Tarkastele (korrelaatiokertoimet ja niiden p-arvot)

Kunkin Insight-taulukon oikeassa yläreunassa on Excel-kuvake, jolla voit viedä taulukon Exceliin.

Muita Webropol-artikkeleita