Avainsana-arkisto: Webropol

Analyyseihin sopivat tietokoneohjelmat

Päivitetty 20.2.2019

Analyysien onnistumiseksi on tärkeää tietää mitä haluat laskea? Jollet tiedä, niin katsele tiekarttoja.

Tilasto-ohjelmat

Tilasto-ohjelmat ovat varta vasten tilastoaineistojen analysointiin tarkoitettuja ohjelmia ja näin ollen varma valinta aineiston analysointiin. Tilastolliset testit (khiin neliö -testi, t-testit, korrelaation merkitsevyys, Mann-Whitney -testi jne.) saat vaivattomimmin tilasto-ohjelmalla. Tilasto-ohjelmista käytetyin lienee SPSS.

Pienen opettelun jälkeen SPSS on helppokäyttöinen ohjelma, jolla voit analysoida myös alunperin Excel-muotoon tallennettuja aineistoja. Graafisten esitysten laatiminen vaatii hieman enemmän opettelua.

Lisätietoa SPSS-tilastohjelmasta.

Excel

Excelillä voit laskea yhteenvetotaulukot, ristiintaulukoinnit ja tunnusluvut. Lasketuista taulukoista saat helposti havainnollisia graafisia esityksiä. Excelissä on monipuoliset mahdollisuudet tulostaulukoiden ja graafisten esitysten muotoiluun. Tilastollisten testien laskemiseen Excel ei ole paras mahdollinen väline eikä kaikkiin testeihin edes löydy valmista toimintoa.

Jos osaat Excelin perustaidot, niin Excel on luonteva valinta perusanalyyseihin. Tilastolliset testit voit silti käydä laskemassa SPSS:n puolella, sillä Excel-muotoisen aineiston voit avata tilasto-ohjelmaan.

Maailmalla on monenlaisia Excelin sisällä toimivia apuohjelmia aineiston analysointiin. Esimerkiksi Tilastoavulla voit laskea perusanalyysit täysin ilman kaavojen ja funktioiden kirjoittamista.

Python

Jos et karsasta koodaamista, niin kannattaa opetella analysoimaan Python-ohjelmointikielellä. Python-ohjelmointikieli lukuisine ohjelmakirjastoineen on monessa mielessä joustavampi ja tehokkaampi tapa datojen analysointiin kuin Excel, SPSS tai muut valmisohjelmistot. Lue lisää: Data-analytiikkaa Pythonilla.

Webropol ja muut nettikyselyohjelmistot

Webropol ja muut vastaavat ovat nettikyselyn tekemiseen sopivia ohjelmistoja. Niiden avulla saat myös joitain analyysejä nettikyselyn vastauksista. Monipuolisuudeltaan ja joustavuudeltaan ne eivät ole tilasto-ohjelman tai Excelin veroisia. Voit hyödyntää niiden tuottamia taulukoita ja graafisia esityksiä harkintasi mukaan. Useimmissa tapauksissa nettikyselyaineisto täytyy kuitenkin tuoda Exceliin tai tilasto-ohjelmaan monipuolisempien analyysien tekemiseksi.

Lisätietoa Webropolista.

Pääsääntö

Pääsääntö: Käytetty tietokoneohjelma ei ole itsetarkoitus. Olennaista on, että käytät tilanteeseen sopivia menetelmiä, olet huolellinen sekä esität tulokset selkeästi ja havainnollisesti.

Webropol: Text Mining

En päivitä enää tätä Webropol 2.0 artikkelia. Suosittelen käyttämään uudempaa Webropol 3.0 versiota.

Päivitetty 11.3.2013

Webropolin Text Mining -toiminnolla voit kätevästi tutustua avoimen kysymyksen vastauksiin.

Kannattaa lukea Webropolin Text Mining – Käyttöopas, jonka löydät Webropolista seuraavasti:

 • Napsauta MyWebropol (oikealla ylhäällä).
 • Valitse keskimmäisestä (Suomi) alasvetovalikosta Text Mining – Käyttöopas.

Näin pääset käyttämään Text Mining -työkalua

Pääset katsomaan vastausten yhteenvedon valitsemalla Raportti ja yhteenveto -välilehdellä ylhäältä vasemmalta Perusraportti. Perusraportti avautuu erilliseen ikkunaan (sinun täytyy sallia ponnahdusikkunat Webropolin osoitteesta!). Jos vastausten yhteenveto ei tule suoraan näkyviin, niin valitse katsottavaksi raportiksi Perusraportti. Perusrapotissa kunkin kysymyksen, myös avointen kysymysten, vieressä on Analysoi-linkki. Analysoi-linkkiä napsauttamalla pääset avoimen kysymyksen tapauksessa Text Mining -työkaluun.

Sanapilvessä näet useimmin vastauksissa toistuvat sanat. Mitä suurempi fonttikoko sitä useammin sana esiintyy vastauksissa. Suomenkielessä on paljon taivutusmuotoja, minkä vuoksi voi olla hyvä valita vaihtoehto Käytä lyhennettyjä sanoja. Seuraavassa on käytetty lyhennettyjä sanoja. Esimerkiksi tuot* sisältää kaikki sanat, joiden alkuosa on tuot.

Jos napsautat sanapilven sanaa, niin Vastaukset-ruudussa näet kaikki vastaukset, jotka sisältävät kyseisen sanan.

Sanat-ruudussa näet kuinka usein useimmin esiintyvät sanat esiintyvät vastauksissa.

Sanakartta-ruudussa näet, miten eri sanat ovat esiintyneet toistensa yhteydessä.

Ryhmien muodostaminen

Voit yhdistellä sanapilven sanoja ryhmiksi:

 • Valitse Käytä ryhmiä.
 • Raahaa hiirellä sanoja sanapilvestä Ryhmät-ruudun Sanat-kenttään.
 • Kirjoita ryhmälle nimi Ryhmät-ruudun Ryhmä-kenttään.
 • Napsauta Ryhmät-ruudun Tallenna-painiketta.

Vastaukset-ruutuun ilmestyy välilehti jokaista luomaasi ryhmää kohden. Seuraavassa ollaan lukemassa Toimitus-ryhmään liittyviä vastauksia.

Ryhmien vertailu

Jos valitset ylhäältä Vertaile, niin pääset valitsemaan taustamuuttujan, jonka määräärmissä ryhmissä voit vertailla TextMining -tuloksia.

Muita Webropol-artikkeleita

Webropolilla kerätty aineisto analysoitavaksi

En päivitä enää tätä Webropol 2.0 artikkelia. Suosittelen käyttämään uudempaa Webropol 3.0 versiota.

Päivitetty 12.3.2013

Jos et ole vielä toteuttanut Webropol-kyselyä, niin lue artikkelini Webropol: kyselyn laatiminen ja Webropol: kyselyn julkaiseminen. Jos olet jo toteuttanut kyselyn Webropolilla, niin saat aineiston kätevästi Exceliin analysoitavaksi:

 • Avaa Webropolissa kyselyn Perusraportti (Raportti ja yhteenveto -välilehdeltä).
 • Valitse ylhäältä oikealta Vie-alasvetovalikosta Excel
 • Valitse vientivaihtoehdoksi Vastaukset vastaajittain per Excel-rivi.
 • Valitse tarpeisiisi sopivat asetukset. Oletusasetuksien lisäksi suosittelen valitsemaan Advanced settings -kohdasta 0/1-arvot monivalinnoissa.
 • Napsauta Vie-painiketta ja avaa tai tallenna aineisto.

wpol7Exceliin tuotua aineistoa pitää muokata ennen analyyseja. Lisätietoa artikkelista 1 Tilastoaineiston tallentaminen. Erityisesti seuraaviin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota:

 • Webropolista tuodun aineiston sarakeotsikot ovat liian pitkiä muuttujien nimiksi. Kannattaa lyhentää kaikki sarakeotsikot. Riittää kunhan itse tunnistat sarakeotsikosta sarakkeen sisällön.
 • Otsikoita saa olla vain yhdellä rivillä.
 • Jos sarakkeessa on pitkiä tekstimuotoisia vastauksia, niin sarake kannattaa kokonaan poistaa aineistosta. Avointen kysymysten vastauksethan analysoidaan aivan erikseen.
 • Jos mielipideasteikoissa on varsinaiseen asteikkoon kuulumaton vaihtoehto (en tunne asiaa, en halua vastata, jne.), niin korvaa vaihtoehdo kirjaimella tai lyhyellä tekstillä. Näin asteikkoon kuulumaton arvo ei osallistu keskiarvon tai muiden tunnuslukujen laskentaan. Voit suorittaa korvaamisen kätevästi Excelin Home (Aloitus) -välilehden Find&Select – Replace (Etsi ja valitse – Korvaa) -toiminnolla.

Muista tallentaa aineisto tekemiesi muutosten jälkeen!

Nopein ja helpoin tapa Excel-aineiston perusanalyyseihin on Tilastoapu.

Muita Webropol-artikkeleita