Säteittäinen kaavio

Päivitetty 26.3.2013

Oheinen kaavio esittää miesten ja naisten tyytyväisyyskeskiarvoja (tyytyväisyys mitattu asteikolla 1-5; 1=erittäin tyytymätön, 5=erittäin tyytyväinen).

radar1

Kaaviosta näen helposti, että naisten tyytyväisyyskeskiarvo on selvästi suurempi johdon, työympäristön ja palkan kohdalla.

Kaaviolajin nimi on Excelissä Radar (Säteittäinen). Äskeisen kaavion loin seuraavan taulukon pohjalta:

radar2

Akselin vaihdoin alkamaan nollan sijaan arvosta yksi, koska tyytyväisyysasteikon pienin arvo on yksi. Akselin ominaisuuksiin pääsen napsauttamalla hiiren kakkospainiketta akselin (säteen) päällä ja valitsemalla Format Axis (Muotoile akseli).

Säteittäisessä kaaviossa kullakin luokalla on oma arvoakseli (säde). Äskeisessä kaaviossa luokkia ovat tyytyväisyys johtoon, tyytyväisyys työtovereihin jne. Arvoakselina on tyytyväisyys 1-5. Säteittäinen kaavio soveltuu erityisesti tilanteisiin, joissa vertaillaan kahta arvosarjaa, kuten edellä miesten keskiarvoja ja naisten keskiarvoja.