Riippumattomat vai riippuvat otokset?

Päivitetty 25.10.2013.

Jos testaan, onko ryhmien välinen ero merkitsevä, niin joudun valitsemaan riippumattomien otosten ja riippuvien otosten testien väliltä (lue lisää artikkelistani Onko ryhmien välinen ero tilastollisesti merkitsevä?). On siis keskeistä, että osaan tunnistaa onko kyseessä riippumattomien vai riippuvien otosten asetelma.

Riippumattomat otokset

Jos otan satunnaisotokset kahdesta eri perusjoukosta, niin kyseessä ovat toisistaan riippumattomat otokset.

Esimerkki. Jos haluan verrata kahdella eri menetelmällä valmistettujen lamppujen kestoikää, niin voin ottaa otoksen menetelmällä 1 valmistettuja lamppuja ja toisen otoksen menetelmällä 2 valmistettuja lamppuja.
Tallennan aineiston siten, että molemmilla menetelmillä valmistettujen lamppujen kestoiät ovat samassa sarakkeessa (muuttujassa). Ryhmittelyn toteutan kirjoittamalla valmistusmenetelmää kuvaavat numerot (1 tai 2) omaan sarakkeeseen (muuttujaan).

Myös saman satunnaisotoksen sisällä olevia ryhmiä voin pitää riippumattomina.

Esimerkki. Jos otan yrityksen työntekijöistä satunnaisotoksen, niin voin pitää otokseen sisältyviä naisia ja miehiä toisistaan riippumattomina otoksina (otos naisista ja otos miehistä). Jos esimerkiksi haluan tehdä palkkavertailun, niin miesten ja naisten palkat ovat samassa sarakkeessa (muuttujassa). Ryhmittelyn miehiin ja naisiin toteutan kirjoittamalla sukupuolta kuvaavat numerot omaan sarakkeeseen (muuttujaan).

Riippuvat otokset

Jos toistan mittaukset samoille tutkittaville, niin mittauskerrat muodostavat toistaan riippuvat (parittaiset) otokset.

Esimerkki. Jos mittaan samojen kuluttajien asennetta tuotteeseen ennen ja jälkeen tuote-esittelyn, niin kyseessä ovat toisistaan riippuvat otokset. Asenteen ennen tuote-esittelyä kirjoitan yhteen sarakkeeseen (muuttujaan) ja asenteen tuote-esittelyn jälkeen toiseen sarakkeeseen (muuttujaan).

Toisistaan riippuvat otokset voin muodostaa myös käyttämällä toisiaan vastaavia pareja.

Esimerkki. Verrataan kahden akkutyypin kestoa matkapuhelimissa. Testiin valitaan useita matkapuhelinmalleja, kaksi kutakin. Kustakin matkapuhelinmallista muodostetaan pari, jotta päästän testaamaan kumpaakin akkutyyppiä kyseisessä matkapuhelinmallissa. Akkutyyppeihin liittyvät otokset ovat toisistaan riippuvat. Ensimmäiseen akkutyyppiin liittyvät kestoiät kirjoitan omaan sarakkeeseen (muuttujaan) ja toiseen akkutyyppiin liittyvät kestoiät omaan sarakkeeseen (muuttujaan).