Avainsana-arkisto: Tilastoapu

Analyyseihin sopivat tietokoneohjelmat

Päivitetty 20.2.2019

Analyysien onnistumiseksi on tärkeää tietää mitä haluat laskea? Jollet tiedä, niin katsele tiekarttoja.

Tilasto-ohjelmat

Tilasto-ohjelmat ovat varta vasten tilastoaineistojen analysointiin tarkoitettuja ohjelmia ja näin ollen varma valinta aineiston analysointiin. Tilastolliset testit (khiin neliö -testi, t-testit, korrelaation merkitsevyys, Mann-Whitney -testi jne.) saat vaivattomimmin tilasto-ohjelmalla. Tilasto-ohjelmista käytetyin lienee SPSS.

Pienen opettelun jälkeen SPSS on helppokäyttöinen ohjelma, jolla voit analysoida myös alunperin Excel-muotoon tallennettuja aineistoja. Graafisten esitysten laatiminen vaatii hieman enemmän opettelua.

Lisätietoa SPSS-tilastohjelmasta.

Excel

Excelillä voit laskea yhteenvetotaulukot, ristiintaulukoinnit ja tunnusluvut. Lasketuista taulukoista saat helposti havainnollisia graafisia esityksiä. Excelissä on monipuoliset mahdollisuudet tulostaulukoiden ja graafisten esitysten muotoiluun. Tilastollisten testien laskemiseen Excel ei ole paras mahdollinen väline eikä kaikkiin testeihin edes löydy valmista toimintoa.

Jos osaat Excelin perustaidot, niin Excel on luonteva valinta perusanalyyseihin. Tilastolliset testit voit silti käydä laskemassa SPSS:n puolella, sillä Excel-muotoisen aineiston voit avata tilasto-ohjelmaan.

Maailmalla on monenlaisia Excelin sisällä toimivia apuohjelmia aineiston analysointiin. Esimerkiksi Tilastoavulla voit laskea perusanalyysit täysin ilman kaavojen ja funktioiden kirjoittamista.

Python

Jos et karsasta koodaamista, niin kannattaa opetella analysoimaan Python-ohjelmointikielellä. Python-ohjelmointikieli lukuisine ohjelmakirjastoineen on monessa mielessä joustavampi ja tehokkaampi tapa datojen analysointiin kuin Excel, SPSS tai muut valmisohjelmistot. Lue lisää: Data-analytiikkaa Pythonilla.

Webropol ja muut nettikyselyohjelmistot

Webropol ja muut vastaavat ovat nettikyselyn tekemiseen sopivia ohjelmistoja. Niiden avulla saat myös joitain analyysejä nettikyselyn vastauksista. Monipuolisuudeltaan ja joustavuudeltaan ne eivät ole tilasto-ohjelman tai Excelin veroisia. Voit hyödyntää niiden tuottamia taulukoita ja graafisia esityksiä harkintasi mukaan. Useimmissa tapauksissa nettikyselyaineisto täytyy kuitenkin tuoda Exceliin tai tilasto-ohjelmaan monipuolisempien analyysien tekemiseksi.

Lisätietoa Webropolista.

Pääsääntö

Pääsääntö: Käytetty tietokoneohjelma ei ole itsetarkoitus. Olennaista on, että käytät tilanteeseen sopivia menetelmiä, olet huolellinen sekä esität tulokset selkeästi ja havainnollisesti.