Visualisoi

Visuaalinen taulukko

Jos tarkoitat taulukon muiden luettavaksi, niin taulukon ulkoasu kannattaa viimeistellä harkiten. Lue lisää artikkelista Visuaalinen taulukko.

Numerotaulukossa esiintyviä eroja ja poikkeuksia voit visualisoida Excelin ehdollista muotoilua käyttäen. Lue lisää artikkelista Excelin väriasteikot.

Taulukoita ja pylväitä

Numerot (lukumäärät, prosentit, eurot, keskiarvot jne.) esitetään yleensä taulukoina. Usein on hyödyllistä havainnollistaa taulukon sisältöä pylväskuviona. Lue lisää taulukoista ja pylväskuvioista artikkelista Taulukoita ja pylväitä

Graafinen esittäminen

Opit kaavioiden laatimiseen liittyvät keskeiset Excel-taidot käymällä läpi itseopiskelupaketin kaavio.xlsx ohjein varustetut esimerkit.

Artikkeleita graafisesta esittämisestä:

Jos laadit grafiikkaa Excelin sijasta SPSS:llä, niin löydät ohjeita SPSS-monisteesta spss19.pdf

Nopea visualisointi

Jos minulla on vähintään kymmeniä rivejä sisältävä numeroaineisto, niin voin käyttää Excelissä nopeaa visualisointia ilman pivot-taulukoiden tai funktioiden käyttöä. Tähän sopivia kaaviolajeja ovat Histogram (Histogrammi), Box & Whisker (Ruutu- ja janakaavio), Scatter (Pistekaavio) ja Line (Viivakaavio). Histogram ja Box & Whisker ovat uusia kaaviolajeja versiossa Excel 2016 (ainoastaan Windows-versiossa). Yhteistä edellä mainitsemilleni kaaviolajeille on, että niillä voidaan visualisoida iso numeroaineisto suoraan ilman pivot-taulukoiden tai funktioiden käyttöä. Opi nopea visualisointi: kaavio1.xlsx.

Vaativampia kaavioita

Joidenkin kaavioiden tekeminen vaatii hieman vaivan näköä. Opi miten tehdään Ikäpyramidi, mielipideprofiili, Ganttin kaavio, funktion kuvaaja sekä ruutu- ja janakaavio: kaavio2.xlsx

Aikasarjojen esittäminen

Jos esität aikasarja-muotoista tietoa, niin opettele olennaiset aikasarjojen esittämiseen tarvittavat niksit: aikasarja.xlsx

Aiheeseen liittyvää luettavaa aikas.pdf

Mainokset