Visualisoi

Visuaalinen taulukko

Jos tarkoitat taulukon muiden luettavaksi, niin taulukon ulkoasu pitää viimeistellä harkiten. Lue lisää artikkelista Visuaalinen taulukko.

Taulukossa esiintyviä eroja ja poikkeuksia voit visualisoida Excelin ehdollista muotoilua käyttäen. Lue lisää artikkelista Excelin väriasteikot.

Tutustu parhaisiin käytäntöihin lukumäärien, prosenttien, eurojen, keskiarvojen jne. havainnolliseen esittämiseen: Taulukoita ja pylväitä.

Graafinen esittäminen

Opit kaavioiden laatimiseen liittyvät keskeiset Excel-taidot käymällä läpi itseopiskelupaketin kaavio.xlsx esimerkit.

Artikkeleita graafisesta esittämisestä:

Jos laadit grafiikkaa SPSS:llä, niin löydät ohjeita SPSS-monisteesta spss.pdf

Jos laadit grafiikkaa Pythonilla, niin aloita tästä: Kuviot ja kaaviot Pythonilla.

Nopea visualisointi

Määrällisiin muuttujiin voin käyttää nopeaa visualisointia ilman pivot-taulukoiden tai funktioiden käyttöä. Tähän sopivia kaaviolajeja ovat Histogram (Histogrammi), Box & Whisker (Ruutu- ja janakaavio), Scatter (Pistekaavio) ja Line (Viivakaavio). Histogram ja Box & Whisker ovat uusia kaaviolajeja versiossa Excel 2016. Opi nopea visualisointi: kaavio1.xlsx.

Harvinaisempia kaavioita

Joidenkin kaavioiden tekeminen vaatii hieman vaivan näköä. Opi miten Excelillä tehdään Ikäpyramidi, mielipideprofiili, Ganttin kaavio ja funktion kuvaaja: kaavio2.xlsx