Visualisoi

Visuaalinen taulukko

Jos tarkoitat taulukon muiden luettavaksi, niin taulukon ulkoasu kannattaa viimeistellä harkiten. Lue lisää artikkelista Visuaalinen taulukko.

Numerotaulukossa esiintyviä eroja ja poikkeuksia voit visualisoida Excelin ehdollista muotoilua käyttäen. Lue lisää artikkelista Excelin väriasteikot.

Tutustu parhaisiin käytäntöihin lukumäärien, prosenttien, eurojen, keskiarvojen jne. havainnolliseen esittämiseen: Taulukoita ja pylväitä.

Graafinen esittäminen

Opit kaavioiden laatimiseen liittyvät keskeiset Excel-taidot käymällä läpi itseopiskelupaketin kaavio.xlsx ohjein varustetut esimerkit.

Artikkeleita graafisesta esittämisestä:

Jos laadit grafiikkaa Excelin sijasta SPSS:llä, niin löydät ohjeita SPSS-monisteesta spss19.pdf

Nopea visualisointi

Määrällisiin muuttujiin voin käyttää nopeaa visualisointia ilman pivot-taulukoiden tai funktioiden käyttöä. Tähän sopivia kaaviolajeja ovat Histogram (Histogrammi), Box & Whisker (Ruutu- ja janakaavio), Scatter (Pistekaavio) ja Line (Viivakaavio). Histogram ja Box & Whisker ovat uusia kaaviolajeja versiossa Excel 2016. Opi nopea visualisointi: kaavio1.xlsx.

Aikasarjojen esittäminen

Jos esität aikasarja-muotoista tietoa, niin opettele olennaiset aikasarjojen esittämiseen tarvittavat Excel-niksit: aikasarjat.xlsx

Python on etevä aikasarjojen esittämisessä ja analysoinnissa. Kannattaa tutustua.

Harvinaisempia kaavioita

Joidenkin kaavioiden tekeminen vaatii hieman vaivan näköä. Opi miten tehdään Ikäpyramidi, mielipideprofiili, Ganttin kaavio ja funktion kuvaaja: kaavio2.xlsx